Nederzetting Eburonen blootgelegd in Lanaken

Ambiorix, koning van de Eburonen
Ambiorix, koning van de Eburonen
Archeologen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) hebben in Kesselt (Lanaken) vier Romeinse waterputten en een nederzetting van de Eburonen opgegraven.

Het gaat om waterputten die hoorden bij een nederzetting uit de tweede en derde eeuw. Het terrein waar de putten werden gevonden was ook in de prehistorie al bewoond. Uit de ijzertijd werd er een nederzetting van de Eburonen, een Keltische stam, aangetroffen.

Waterputten

Romeinse mergelstenen waterput (Foto: VIOE)
Romeinse mergelstenen waterput (Foto: VIOE)
De vier waterputten lagen in de buurt van elkaar. Het gaat om twee houten putten en een mergelstenen exemplaar. Een vierde put was ingestort waardoor de constructiewijze niet meer bepaald kon worden. Waarschijnlijk functioneerden de putten niet alle vier gelijktijdig, maar hebben ze elkaar in de loop van de 2de en 3de eeuw opgevolgd. De mergelstenen put is volgens het VIOE uniek voor de regio omdat mergel zelden in de Romeinse steenbouw werd verwerkt.

Romeinse ‘inheemse’ nederzetting
De gevonden Romeinse nederzetting dateert uit de 2de en 3de eeuw, de zogenaamde middenkeizertijd. In die periode stond een aantal houtlemen boerderijen rond een centrale open ruimte. In die centrale zone bevonden zich de vier waterputten, net als drie drinkpoelen voor vee. Enkele jaren geleden werd in Veldwezelt een soortgelijke nederzetting gevonden. De nu gevonden nederzetting is daarmee de tweede van haar soort die in Zuid-Limburg kon worden onderzocht. Sporen wijzen erop dat er naast de zogenaamde Romeinse villa’s, rijke landbouwbedrijven die rond hoofdgebouwen werden aangelegd, nog andere types van nederzettingen bestonden.

- advertentie -

Romeinse dakpannen gebruikt als fundament van een middenstaander (Foto: VIOE)
Romeinse dakpannen gebruikt als fundament van een middenstaander (Foto: VIOE)
Nederzetting Eburonen
De nederzetting van de Eburonen die op hetzelfde terrein werd gevonden, bestaat uit een aantal boerderijen omgeven door kleine bijgebouwtjes, kuilen en greppels. Aardewerk en de andere vondsten die uit deze sporen zijn ingezameld, dateren van het einde van de late ijzertijd, omstreeks het midden van de 1ste eeuw voor Christus.

Of het einde van de nederzetting in verband kan worden gebracht met de Gallische oorlogen van Julius Caesar en de opstand van de Eburonen is nog niet duidelijk. “In elk geval gaat het om de eerste nederzetting van de Eburonen die in de Zuid-Limburgse regio kon worden opgegraven”, aldus het VIOE.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: