Nieuwe aanvraag VWS-subsidie voor Barak 1B

Barak 1B – Foto: Jan van de Ven
Nationaal Monument Kamp Vught gaat opnieuw een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van VWS voor de restauratie van barak 1B, de enige nog op de authentieke plek staande gevangenenbarak in Nederland.

Vorig jaar wees het ministerie een subsidieverzoek van de toenmalige Stichting Barak 1B nog af. Het ministerie gaf destijds aan alleen subsidies te verstrekken aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 en aan de vier nationale herinneringscentra,waaronder Nationaal Monument Kamp Vught.

- advertentie -

Er lijken nu echter weer mogelijkheden te zijn omdat de eigenaar van de ondergrond van de barak – de Kerkvoogdij Raad van Molukse kerken (KVR) – bereid blijkt te zijn de zeggenschap over de grond over te dragen. Eerder had de KVR al aangegeven het recht van opstal op Barak 1B over te willen dragen aan het Nationaal Monument Kamp Vught.

Het herinneringscentrum:

Hiermee is de weg vrij voor het Nationaal Monument Kamp Vught om een nieuwe aanvraag voor een bijdrage in de restauratiekosten in te dienen bij VWS.

Vorige week hebben vertegenwoordigers van Kamp Vught opnieuw overleg gevoerd met ambtenaren van het ministerie van VWS. Het ministerie zou de nieuwe subsidie-aanvraag “welwillend” in behandeling willen nemen.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: