Nieuwe archeologische vindplaats ontdekt in Flevoland

AWN-er op zoek – Foto: Nieuw Land
Ten oosten van Dronten (Flevoland) is een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt. De vindplaats dateert vermoedelijk uit de late steentijd of vroege bronstijd (circa 3000-2000 jaar voor Chr.). Dat meldt Nieuw Land Erfgoedcentrum dinsdag.

Naar aanleiding van een vondstmelding uit het verleden gingen amateurarcheologen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (afdeling Flevoland) onlangs samen met de archeologische medewerker van Nieuw Land, op nader onderzoek uit. Op de vindplaatsvonden zij onder andere bewerkt vuursteen, verbrand bot en houtskool. De vindplaats bevindt zich aan de Oude Bosweg, ten oosten van Dronten.

- advertentie -

Volgens Nieuw Land kunnen de vondsten duiden op een nederzetting.

In de directe omgeving van de vindplaats zijn ook brokken ijzeroer gevonden. Dit kan een aanwijzing zijn voor een in de ondergrond aanwezige stroomgeul van een oude beek. Het gevonden houtskool wordt binnenkort beter bekeken door middel van koolstof-14 datering. Daar zal een nauwkeurige datering van de vindplaats uit voortkomen.


Vuursteen vondsten – Foto: Nieuw Land

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: