Nijmegen onderzoekt geschiedenis Zuid-Nederland

Oude Romeinse weg
Oude Romeinse weg
De gemeente Nijmegen gaat onderzoek doen naar de overgangsperiode tussen de laat-Romeinse en de vroegmiddeleeuwse periode in Zuid-Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).


Van de periode tussen het vertrek van de Romeinen uit ons land en de komst van de Franken (300-600 n. Chr.) is nog niet zoveel bekend. Er zijn wel opgravingen gedaan, zoals bijvoorbeeld het Merovingische grafveld dat in 2011 in Lent is gevonden, maar er is nog geen overkoepelend onderzoek waarin de resultaten van al die opgravingen naast elkaar worden gelegd om te bekijken wat die kunnen leren over deze tijd.

Het Rijk heeft nu geld beschikbaar gesteld om dat op een aantal gebieden alsnog te doen. De opdracht moet resulteren in een boek en in het formuleren van nieuwe vragen voor de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOAA). Daarop baseren archeologen zich als ze moeten vaststellen welke vragen ze met hun onderzoek willen beantwoorden.

Gerelateerde uitgaven:

- advertentie -

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier

3 Comments Join the Conversation →