Ontwikkelingsproject Rawagede komt traag op gang

Rawagede
Nederland zegde twee jaar geleden 850.000 euro ontwikkelingsgeld toe aan het Indonesische dorp Rawagede. Op deze manier wilde Nederland iets doen voor het dorp waar Nederlanders in 1947 een bloedbad aanrichtten.

Twee jaar later blijkt er echter nog niet zo heel veel te zijn gebeurd. Van het ontwikkelingsgeld is 600.000 euro voor de bouw van een school, marktgebouw en de uitbreiding van een gezondheidscentrum nog niet besteed.

SP, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks stelden

- advertentie -hier onlangs schriftelijke vragen over aan Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken. Volgens de minister is het geld nog niet besteed vanwege lange voorbereidende procedures van de Indonesische overheid. De minister gaat er van uit dat deze procedures op korte termijn afgerond zullen worden.

Eerder deze maand bepaalde de rechtbank in Den Haag dat de Nederlandse staat zeven weduwen uit het Indonesische dorp Rawagede een schadevergoeding moet betalen als compensatie voor het verlies van hun man. Het ontwikkelingsproject staat hier los van.

Bloedbad

Nederlandse militairen richtten op 9 december 1947 een bloedbad aan in het Javaanse dorp Rawagede, nu Balongsari. Ruim vierhonderd mannen in het dorp werden geëxecuteerd. De inval maakte deel uit van de eerste politionele actie in Indonesië. Het Nederlandse leger probeerde door middel van die acties de onafhankelijkheid van Indonesië, die kort daarvoor was uitgeroepen, in de kiem te smoren of te vertragen.

Volgens de Nederlandse militairen zou zich een guerrilla-commandant schuilhouden in het dorp op West-Java. Toen de bewoners dat ontkenden werden ze bijeen gebracht en werden ruim vierhonderd dorpsbewoners doodgeschoten.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: