Oosterscheldekering bestaat 25 jaar

Het is dinsdag precies vijfentwintig jaar geleden dat de Oosterscheldekering officieel in gebruik werd genomen door koningin Beatrix.

Na de watersnoodramp van 1953 waarbij meer dan achttienhonderd mensen om het leven kwamen, stelde de overheid een zogenaamde Deltacommissie in die moest onderzoeken welke werken er precies uitgevoerd moesten worden om Nederland te beschermen tegen het water. De commissie stelde vast dat de monden van Haringvliet, Brouwershavense Gat, Veerse Gat en de Oosterschelde afgesloten moesten worden.

Het eerste grote zogenaamde Deltawerk dat voltooid werd was de Stormvloedkering Hollandse IJssel. Deze stormvloedkering bij Rotterdam en Krimpen aan den IJssel werd in 1958 in gebruik genomen. De Oosterscheldekering is het grooste onderdeel van de Detlawerken. Deze waterkering heeft grote schuiven die gesloten kunnen worden bij hoogwater. Over de kering loopt een negen kilometer lange wegverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. De Oosterscheldekering werd op 4 oktober 1986 in gebruik genomen. Koningin Beatrix sprak daarbij de beroemd geworden woorden:

“De stormvloedkering is gesloten. De Deltawerken zijn voltooid. Zeeland is veilig.”

Helemaal juist was dit niet. De Deltawerken waren nog niet voltooid. In 1997 werd bij Hoek van Holland bijvoorbeeld nog de Maeslantkering geopend en vorig jaar werd bij Harlingen de allerlaatste waterkering in gebruik genomen. Pas toen was het Deltaplan uit de jaren vijftig echt voltooid.

Het 25-jarig jublileum van de Oosterscheldekering wordt deze week uitgebreid gevierd in het Topshuis op het voormalige werkeiland Neeltje Jans. Een officiële herdenking wordt dinsdag onder meer bijgewoond door Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Woensdag is er een symposium dat onder meer bezocht zal worden door ‘zeekeringbeheerders’ uit Venetië, Sint Petersburg en Londen.

Categorieën

Onze belangrijkste rubrieken: