Open dag terpopgraving Firdgum

Kerktoren van Firdgum – Foto: CC/Cloggy
In het Friese plaatsje Firdgum zijn archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen momenteel bezig met een opgraving in de dorpsterp. Geïnteresseerden zijn welkom om de opgaving zaterdag, tijdens een open dag, te komen bewonderen.

Over een lengte van 160 meter hebben archeologen een doorsnede door de terp blootgelegd. Het onderzoek van de archeologen richt zich op de vroegmiddeleeuwse ontstaansgeschiedenis van Firdgum. Dit in navolging van een eerder onderzoek in de zogenaamde ‘koningsterp’ van Wijnaldum.

Tijdens de vroege middeleeuwen was het Friese kustgebied nog niet door hoge dijken omringd. De Friezen woonden daarom op kunstmatig opgeworpen heuvels (terpen) zodat ze toch enigszins beschermd waren tegen het zeewater.

- advertentie -De terp van Firdgum (gemeente Franekeradeel) werd in 1920 voor een afgegraven voor de winning van vruchtbare terpaarde. Deze aarde werd gebruikt voor de verrijking van de armere gronden in de veen- en zandgebieden. Het talud van het resterende terplichaam is de afgelopen weken schoongemaakt en wordt nauwkeurig gedocumenteerd.

De opgraving is zaterdag 2 juli te bekijken. Het Archeologisch Steunpunt in de Yeb Hettinga Skoalle, direct naast de opgraving, is deze dag gratis toegankelijk. De open dag duurt van 9:00 tot 15.00 uur.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: