Geschiedeniswinkel - Duizenden geschiedenisboeken

Oude Russische plantendatabase herontdekt

Oude Russische plantendatabase herontdekt
Nederlandse en Russische wetenschappers hebben onlangs een oude waardevolle plantendatabase herontdekt. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft dat donderdag bekendgemaakt.

- ad -

Het gaat om een database die tussen 1950 en 1980 werd aangelegd door een Russisch onderzoeksteam onder leiding van Ivan Aleksandrovich Selivanov. Dit team van de Universiteit van Perm verzamelde een grote hoeveelheid gegevens over symbiose tussenplanten en schimmels uit de voormalige Sovjet-Unie.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

De dataset bestaat uit 2970 plantensoorten van 155 plantenfamilies uit 154 plaatsen. Dat volgens de VU ongeveer even groot als alle gegevens op dit gebied die buiten de Sovjet-Unie zijn verzameld. De gegevens zijn volgens de universiteit onder meer van belang omdat ze een “belangrijke ecologische symbiose documenteren”

Enkele bevindingen van de Russische wetenschappers werd ooit epubliceerd in een boek in het Russisch, maar de dataset zelf, alleen beschikbaar op papier, werd verstopt in de bijlage van een proefschrift verborgen in verschillende Russische bibliotheken. Toen onderzoeksleider Selivanov in 1998 werden de gegevens nog slechter toegankelijk.

Nederlandse en Russische wetenschappers hebben de database vertaald en gedigitaliseerd. Volgens de onderzoekers kan de informatie helpen om voeding en groei van planten in verschillende klimaatzones en de evolutie van bijzondere symbioses beter te begrijpen.

De gemoderniseerde dataset is gepubliceerd in het internationale ecologische tijdschrift Ecology.

- ad -

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!