EreadersEreaders

Parlementaire stukken vanaf 1945 op internet

Alle vergaderverslagen met bijbehorende stukken van de Eerste en Tweede Kamer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn sinds vandaag op internet te bekijken.

Op de website www.statengeneraaldigitaal.nl zijn de historische documenten van de vergaderjaren 1945 tot en met 1960-1961 aan de digitale collectie toegevoegd. Daarmee is deze belangrijke bron voor geschiedschrijving, journalistiek, parlementair onderzoek en taalwetenschap vanaf 1945 in zijn geheel toegankelijk en doorzoekbaar.

Het complete materiaal vanaf 1814 wordt in de periode tot 2010 stap voor stap aan deze website toegevoegd. De webdienst is een samenwerking tussen de Tweede Kamer en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Doel is om de complete set Handelingen uit de periode 1814-1995 door microverfilming te behouden voor het nageslacht en door digitalisering voor iedereen gratis toegankelijk te maken op internet. De Handelingen vanaf 1995 worden gepubliceerd via het systeem Parlando en de website www.overheid.nl.


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱