Plannen voor ‘spectaculair erfgoedpark’ in Lelystad: Batavialand

Replica van de Batavia
De Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) willen in Lelystad een ‘spectaculair erfgoedpark’ gaan ontwikkelen. De partijen hebben dat dinsdag bekendgemaakt en spreken van een ‘inhoudelijk attractiepark’.

De drie organisaties zijn allen gevestigd in Lelystad en hebben, samen met de provincie Flevoland en gemeente Lelystad, onlangs het plan opgevat om een nieuw erfgoedpark in te richten: Batavialand. De partijen:

Samen hebben wij de collecties, kennis en ervaring om in de polder het grote, natte, Nederlandse verhaal te vertellen. Hoe de zee ons land vormde en voorspoed bracht, maar ook rampen en hoe wij het water wegpompten en nieuw land vonden. Heel Nederland is door mensenhand gevormd. Waar zie je dat beter dan in de uitgestrektepolders van Flevoland?

De afgelopen maanden hebben de verschillende partijen verkennende gesprekken gevoerd en nu is besloten de ideeën verder uit te werken. Begin oktober is een samenwerkingsverband gevormd waarin ook de provincie en de gemeente participeren. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van gedeputeerde Jaap Lodders.

- advertentie -

In het komende half jaar worden de plannen inhoudelijk, financieel en organisatorisch onderbouwd zodat de leden van het consortium tot een afgewogen oordeel kunnen komen over de haalbaarheid van Batavialand.

Als het aan de partijen ligt wordt Batavialand zowel een belevingspark als een kennisinstelling met museum- en archieffuncties en een maritieme rijkscollectie. Het park moet zich zowel richten op het algemene publiek als op verzamelaars, kenners en wetenschappers:

Beide groepen – het algemeen publiek én de special interest groepen – zijn even belangrijk voor de toekomst van Batavialand. Want het zijn de liefhebbers die Batavialand als kennisinstelling kunnen laten bloeien en alleen als kennisinstelling kan Batavialand ook als erfgoedpark bestaan. Want liefhebbers zorgen voor de kennis, voor vrijwilligers, voor capaciteit en voor inhoudelijk en maatschappelijk draagvlak. Batavialand wordt een inhoudelijk attractiepark: een erfgoedpark.

Het praktische voorbereidende werk wordt verricht door een projectgroep met de directeuren van de drie erfgoedinstellingen. De projectgroep wordt geleid door kwartiermaker Arnoud Odding, die als adviseur betrokken was bij de ideevorming.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: