Plasterk: John Frostbrug beste locatie voor NHM

John Frostbrug
John Frostbrug

Minister Ronald Platerk (Cultuur) wil dat het Nationaal Historisch Museum (NHM) bij de John Frostbrug in Arnhem komt en dus niet naast het Nederlands Openluchtmuseum. Hij schrijft dat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister schrijft onder meer: “Het belangrijkste argument is dat de Rijnlocatie voor een Nationaal Historisch Museum de fraaiste is: bij het voor de nationale geschiedenis zo belangrijke water, op de plaats waar volgens de legende de eerste Nederlanders op vlotten de Rijn af kwamen zakken, bij de brug waar de laatste slag om Nederland is gevochten, en met een fraai uitzicht op de
historische stad Arnhem”.

Volgens Plasterk is het museum ook sneller te realiseren bij de John Frostbrug dan naast het Nederlands Openluchtmuseum (NHM), een andere locatie vijf kilometer verderop waar verschillende fracties in de Tweede Kamer voor zijn. Verder is de locatie in het centrum van Arnhem beter te bereiken per openbaar vervoer dan de locatie bij het NOM die het beste met de auto te bereiken is.

Nationaal Historisch Museum (NHM)Woensdag wordt in de Kamer gedebatteerd over het NHM. Vermoedelijk wordt dit een hevig debat aangezien zondag duidelijk werd dat een meerderheid van de Kamer wil dat het museum naast het
NOM komt.

- advertentie -

Combi-tickets
Plasterk schrijft dat hij beide locaties ‘uitstekend geschikt’ vindt, maar dat hij de mening van de directie en raad van toezicht van het NHM deelt dat de John Frostbrug de beste locatie is. Wel verbindt de minister een zware voorwaarde aan zijn voorkeur: “Ik verwacht van het NHM dat er
intensief met het NOM wordt samengewerkt wat betreft inhoud en programmering, exploitatie en organisatie.” De minister denkt onder meer aan het vormgeven van een gezamenlijke back-office en wil in ieder geval dat er combi-tickets komen waarmee beide musea bezocht kunnen worden. Deze tickets moeten langere tijd geldig zijn.

Chronologie
In zijn brief gaat de minister verder onder meer in op de inhoud van het museum. Hij geeft aan dat de canon van Nederland op de een of andere manier als richtsnoer moet worden gebruikt. “Dat betekent echter niet dat er vijftig kamertjes komen met in iedere kamer een van de vijftig canon-vensters, of dat het museum een opgerolde tijdbalk wordt met bij de ingang de hunebedden, en bij de herentoiletten de invoering van de Euro”, aldus de minister die het verder de taak van de museumdirectie vindt om uit te maken op wat voor manier ze de vaderlandse geschiedenis chronologisch voor het voetlicht willen brengen.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: