Week van de koloniale geschiedenis

Proefopgraving Domplein begonnen

Domkerk aan het Domplein
Op het Domplein in Utrecht zijn archeologen woensdag begonnen met een proefopgraving. De archeologen willen onderzoeken hoe eventuele archeologische resten onder het plein duurzaam behouden kunnen blijven in het te ontwikkelen ondergrondse publiekscentrum.

De opgraving wordt uitgevoerd in opdracht van stichting Domplein 2013. Deze stichting tref momenteel voorbereidingen voor de bouw van een ondergronds publiekscentrum: Schatkamer Domplein II.

De proefopgraving moet duidelijk maken of en hoe de archeologische resten onder het plein behouden kunnen blijven

- advertentie -in het ondergronds publiekscentrum. Omdat het Domplein in Utrecht een archeologisch monument is kan dit centrum er namelijk pas komen als zeker is dat de archeologie geen of zo min mogelijk schade ondervindt.

Schatkamer Domplein II moet komen op de plek waar een tornado in augustus 1674 het schip van de gotische Dom wegvaagde. In 1949 groef de Groningse archeoloog A.E. van Giffen hier twee grote werkputten uit. Deze putten vormen samen na heropgraving het uitgangspunt voor het beoogde centrum.

De proefopgraving wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt uiterlijk tot begin september. Als de resultaten positief zijn volgt in de zomer van 2012 de volledige heropgraving van de werkputten van Van Giffen. De stichting hoop dat het ondergronds publiekscentrum begin 2013 geopend kan worden voor het publiek.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: