Provinciale subsidie voor dierentuin Artis

De restauratie van het Apenhuis is al in volle gang – Foto: Artis
De provincie Noord-Holland steunt de restauratie van historische monumenten in Artis. Gedeputeerde Staten van de provincie steken in totaal tien miljoen euro in een restauratieproject.

Het geld is onder meer bestemd voor de restauratie en renovatie van het historische Apenhuis en Vogelhuis. Die restauratie is in februari 2009 al van start gegaan en wordt naar verwachting dit jaar afgerond. Het rijksmonument Apenhuis en het gemeentelijke monument Vogelhuis werden beiden ontworpen door de architect Ouëndag.Het Apenhuis zoals het vroeger was – Beeld: Artis

Het Apenhuis verrees in 1909 en het Vogelhuis in 1910. Door wijzigende wet- en regelgeving moesten de beide gebouwen in decennia hierna geregeld aangepast worden. Vooral het Vogelhuis leek hierdoor uiteindelijk vrijwel niet meer op het oorspronkelijk gebouw. Met het restauratieproject worden de gebouwen weer in de oorspronkelijke vorm teruggebracht.

Beide monumenten liggen aan het toekomstige openbare groene Artis-plein. De provincie Noord-Holland steunt daarnaast de restauratie van het eveneens aan dit plein gelegen Groote Museum en de bijbehorende Ledenlokalen.

Sascha Baggerman, gedeputeerde Cultuur zegt het volgende over de subsidieverstrekking:

Artis is meer dan een dierentuin. Op het terrein staan prachtige historische monumenten. Met deze investering financieren we de noodzakelijke restauratie en het toegankelijk(er) maken van de gebouwen. Hiermee behouden de gebouwen hun historische waarde en kunnen er nog meer mensen van dit culturele erfgoed genieten.

Bekijk meer over:

Nieuws

Categorieën

Onze belangrijkste rubrieken: