Dark
Light

Publieksfunctie NIOD dreigt verloren te gaan

NIOD tegen opsplitsing instituut
2 minuten leestijd
NIOD in Amsterdam
NIOD in Amsterdam

NIOD – Foto: Cc/Hjvannes
Het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies (NIOD) is niet blij met het besluit om het instituut op te laten gaan in het KNAW Humanities Centre. Volgens het NIOD is de onafhankelijkheid van het instituut in gevaar.

Pand van het NIOD aan de Herengracht in Amsterdam – Foto: Cc/Hjvannes
Het NIOD werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht onder de naam Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Aanvankelijk hield het instituut zich alleen bezig met de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1999 maakt het instituut onderdeel uit van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) en is de onderzoeksopdracht verruimd. Tegenwoordig worden ook onderwerpen van vóór en na de oorlog onderzocht.

Publieksfunctie

Het KNAW maakte enige tijd geleden bekend de geesteswetenschappen te willen vernieuwen door de krachten van de geesteswetenschappelijke instituten te bundelen in een KNAW Humanities Centre. Naast het NIOD zijn ook het Instituut voor Sociale Geschiedenis, Huygens Instituut, Meertens Instituut en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe mega-instelling.

Het NIOD verzet zich tegen het voorgenomen besluit om op te gaan in het nieuwe centrum omdat het instituut dan wordt opgesplitst en op twee verschillende locaties wordt ondergebracht. De collectie van het NIOD en het onderzoek door wetenschappers worden dan van elkaar gescheiden.

“De zelfstandigheid van het instituut met internationaal gerenommeerde onderzoeksexpertise en documentatie op het gebied van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en genociden zal zo verdwijnen.”

Het instituut stelt dat de activiteiten die het ontwikkelt in dienst staan van het produceren en verspreiden van betrouwbare kennis over oorlog, geweld en vervolging. Samenwerking tussen onderzoekers en collectie-experts is daarbij volgens het NIOD onontbeerlijk. Een opsplitsing ziet men daarom niet zitten.

“Het NIOD is een instelling met een eigen gezicht. Het draagt bij aan de vernieuwing van het historisch onderzoek en staat midden in de samenleving, in het hart van de hoofdstad. Voor zijn maatschappelijke en sociale taak, onder meer gericht op de vragen van en over oorlogsgetroffenen, en vragen van hun nabestaanden, is eenheid van onderzoek en collecties noodzakelijk. Wetenschappelijke onafhankelijkheid, tezamen met een duidelijke uitstraling en blijvende toegankelijkheid voor het publiek, zijn onontbeerlijk.”

NIOD-directeur Marjan Schwegman zei dinsdag tegenover de NOS het volgende over de plannen:

“Het NIOD is niet van iemand, het is van de Nederlandse samenleving. En alles wat wij doen staat in dienst van de verbreiding van kennis. En ik weet wel zeker dat dat verloren gaat, want in het beoogde Centre heeft de publieksfunctie geen plaats.”

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie