Resolutie over Armeense Kwestie goedgekeurd

Huis van Afgevaardigden

Een comité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag ingestemd met een resolutie waarin de Armeense Kwestie bestempeld wordt als volkerenmoord.

Het is nog niet duidelijk of de resolutie (pdf) in stemming wordt gebracht in het volledige Huis van Afgevaardigden. Parlementsvoorzitster Nancy Pelosi (democraat) zal dit binnenkort bekendmaken.

De Turkse regering heeft bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu bezwaar gemaakt en de Turkse ambassadeur is inmiddels voor overleg teruggeroepen naar Turkije. Minister Davutoglu heeft gezegd er van uit te gaan dat de Amerikaanse regering voorkomt dat de resolutie voorgelegd wordt aan het volledige Huis van Afgevaardigden. Minster Hillary Clinton (Buitenlandse Zaken) had het Comité Buitenlandse aangelegenheden van het Huis van Afgevaardigden eerder verzocht de resolutie niet in stemming te brengen. Er werd echter toch gestemd en de resolutie haalde het net (23 voor, 22 tegen).

- advertentie -
Artikel in de New York Times (1915)

De Armeense Kwestie ligt nog altijd erg gevoelig. De Turken ontkennen niet dat in de nadagen van het Ottomaanse Rijk honderdduizenden Armeniërs werden gedeporteerd en vermoord. Over het aantal slachtoffers wordt wel verschillend gedacht. Volgens de meeste Turkse historici waren er tussen de 200.000 en 500.000 slachtoffers. Veel westerse en Armeense historici menen dat het slachtofferaantal een stuk hoger ligt. Deze komen met cijfers variërend van 600.000 tot ongeveer anderhalf miljoen slachtoffers. De door de commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aangenomen resolutie spreekt overigens van bijna 2 miljoen gedeporteerden en 1,5 miljoen doden.

Genocide
De discussie rond de Armeense Kwestie spitst zich vaak toe op de vraag of de massamoord bestempeld moet worden als genocide (volkerenmoord). Ten tijde van de massamoord bestond het begrip genocide nog niet. In 1948 nam de VN een resolutie aan waarin onder meer een definitie van het begrip gegeven werd. Hierin werd bepaald dat sprake moet zijn van een vooropgezet plan. volgens de Turkse regering was de slachting onder de Armeniërs niet gepland en systematisch en mag daarom niet gesproken worden van genocide.

Het land, een NAVO-bondgenoot en actief in Afghanistan, heeft Amerika al verschillende keren gewaarschuwd dat goedkeuring van de resolutie de samenwerking tussen beide landen in gevaar kan brengen.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: