Restanten middeleeuwse boerderij gevonden in Angerlo

In het Gelderse dorp Angerlo hebben archeologen de resten van een middeleeuwse boerderij gevonden. De gemeente Zevenaar heeft dat bekendgemaakt.

Archeologie
Het aardewerk dat tijdens de opgraving is gevonden wijst er volgens de archeologen op dat de boerderij uit de achtste of negende eeuw dateert. De resten van de boerderij bestaan uit een complete huisplattegrond met waarschijnlijk een bijbehorende waterput en één of meerdere bijgebouwen. Naast de vroeg-middeleeuwse bewoningsresten is ook een loopgraaf aangetroffen. Deze dateert waarschijnlijk dateert uit de Tweede Wereldoorlog.

De vondst toont aan dat het gebied rond Angerlo ook in de middeleeuwen bewoond werd. Huisplattegronden uit de vroege middeleeuwen zijn vrij zeldzaam.

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door archeologen van ADC-archeoprojecten, voorafgaand aan de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk.

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: