Rijksdienst steunt renovatie Barak 1B

Barak 1B – Foto: Stichting Barak 1B
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft zestigduizend euro toegekend aan Stichting Barak 1B. Het geld is bedoeld voor de restauratie van rijksmonument Barak 1B, de enige nog overgebleven barak van Kamp Vught.

In april wees het ministerie van VWS een subsidieverzoek van de stichting nog af. Stichting Barak 1B vreesde toen dat de barak van Kamp Vught verloren zou gaan. Voor de restauratie van de barak is in totaal 800.000 euro beraamd. Twee maanden geleden kwam er echter steun van het- advertentie -

Interieur van de barak

Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. Dit zogenaamde V-fonds zegde toen 300.000 euro toe als bijdrage in de renovatiekosten van de stenen barak. Vóór die donatie had de stichting al ongeveer drie ton aan toezeggingen ontvangen, onder meer van de provincie Noord-Brabant.

Dankzij de toezegging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) staat nu vast dat de barak daadwerkelijk gerenoveerd wordt. Voorzitter Henk Smeets van Stichting Barak 1B:

Met deze toekenning is het zeker dat de barak gerestaureerd gaat worden. We komen nog geld tekort, maar een minimumprogramma kan nu al worden gerealiseerd. We verwachten in de komende maanden nog enkele toekenningen.

Stichting Barak 1B is in februari 2010 opgericht door het Museum Maluku in Utrecht, het Vughts Historisch Museum en Nationaal Monument Kamp Vught. Het is de bedoeling dat er na de renovatie een vaste presentatie komt in de barak over de geschiedenis en functies van de barak: : in het concentratiekamp, ten tijde van het interneringskamp 1944-1949 en gedurende de periode dat een deel van het kamp in gebruik was als het woonoord ‘Lunetten’ voor Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: