Rijksmusea krijgen meer zeggenschap over gebouwen

Voorhal van het Rijksmuseum - Foto: Rijksmuseum
Voorhal van het Rijksmuseum – Foto: Rijksmuseum
De Nederlandse rijksmusea die hun gebouwen huren van de Rijksgebouwendienst worden de komende vijf jaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. De musea krijgen meer te zeggen over de gebouwen waardoor ze volgens de overheid ook beter als cultureel ondernemer kunnen functioneren.

De wijziging wordt doorgevoerd op voorstel van minister Jet Bussemaker van Cultuur. Zeventien rijksmusea huren momenteel hun gebouwen van de Rijksgebouwendienst.

In de nieuwe situatie blijft het rijk eigenaar van de gebouwen, maar kunnen musea zelf keuzes maken over onderhoud, afstemming van bouwactiviteiten en het inhuren van aannemers. Het kabinet zegt hiermee tegemoet te komen aan de wens van de musea. “Als musea zelf verantwoordelijk zijn voor de staat van onderhoud, komt dit het beheer en behoud van de collecties en de presentatie van die collecties ten goede”, als de overheid.

De nieuwe situatie geldt voorlopig voor een periode van vijf jaar. Ook moeten vijf musea voor hun onderhoudsplannen gebruik maken van het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf. Na vijf jaar volgt een evaluatie en op basis daarvan het definitieve huisvestingsbesluit voor deze rijksmusea.

- advertentie -

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier