Rijksmuseum Twenthe exposeert Britse portretten

Portret van de latere koning George IV – Sir Thomas Lawrence, 1818 (Tate)
Bij Rijksmuseum Twenthe in Enschede zijn nog tot half september een serie Britse portretten uit de achttiende te bewonderen. De schilderijen zijn afkomstig uit Tate Britain in Londen.

Het gaat onder meer om werken van bekende kunstenaars als William Hogarth, Sir Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough, George Romney en Sir Thomas Lawrence. Aan de hand van twaalf gevarieerde werken geeft het museum een compact overzicht van de portretkunst uit de Britse Gouden Eeuw. In de tentoonstelling, getiteld Ladies & Gentlemen, worden onder meer portretten getoond van de latere koning George IV, van adellijke families en burgers en van een minnares.

De achttiende eeuw wordt wel gezien als de Gouden Eeuw van de Britse kunst. In deze periode bereikten Britse kunstenaars een hoog niveau en inspireerden zij – na eerst door Nederlandse en Franse schilders te zijn

- advertentie -beïnvloed – zelf de Europese kunst. De portretschilderkunst was de voornaamste kunstvorm in het achttiende-eeuwse Engeland.

De bloei van de Britse portretkunst in de eerste helft van de achttiende eeuw werd ook bepaald door de politieke en economische veranderingen die zich in de late zeventiende eeuw voltrokken. Het gezag van de monarchie en de aristocratie werd steeds meer ondermijnd en de toekomst lag in de handen van handelslieden en stedelijke beroepsbeoefenaars, de groeiende ‘middenklasse’ van de maatschappij. Deze ‘nieuwe rijken’ kregen ook belangstelling voor cultuur en in het bijzonder in de portretschilderkunst.

De in de tentoonsteling opgenomen werken worden aan de hand van begrippen als ‘familie’, ‘high society’, ‘natuur’ en ‘liefde’ toegelicht. Bij de tentoonstelling is een gratis audiotour beschikbaar.

The Baillie Family – Thomas Gainsborough, ca. 1784 (Tate)

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: