Dark
Light

Rijksoverheid stoot 31 monumenten af

Auteur:
1 minuut leestijd
De Ruïne van Kasteel Brederode
De Ruïne van Kasteel Brederode

Eenendertig monumentale kastelen, ruïnes, huizen, kerken, praalgraven en gedenknaalden gaan over van het Rijk naar de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Volgens de overheid moeten de panden en objecten goed bewaard en beheerd worden, maar is dat geen taak voor de Rijksoverheid.

De NMO krijgt eenmalig 61 miljoen voor het toekomstige onderhoud en beheer van de monumenten. Het Rijk hoeft daar dan verder geen geld meer aan uit te geven. Dat staat in een brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer.

Geen functie voor het Rijk

De panden en objecten die over gaan naar de Nationale Monumentenorganisatie zijn van oudsher in eigendom van het Rijk. Ze hebben voor het Rijk echter geen functie, zo meldt minister Blok, die wil dat het Rijksvastgoedbedrijf alleen panden beheert die het Rijk echt nodig heeft, zoals kazernes, gevangenissen en kantoren voor rijksambtenaren.

Monumentale waarde

De panden en objecten die naar de Nationale Monumentenorganisatie gaan, zijn het wat de minister betreft wel waard om goed behouden en beheerd te worden. Het gaat bijvoorbeeld om de ruïne van Brederode in Santpoort, de vesting Naarden, de Sassenpoort in Zwolle, de Onze Lieve Vrouwenkerk in Veere en gedenknaalden in Heemstede en Apeldoorn.

Geen bezuiniging

Sassenpoort in Zwolle - cc
Sassenpoort in Zwolle – cc
De overdracht van de panden en objecten is volgens de minister geen bezuiniging. Tot nu toe kost het beheer van de objecten rond de 5 miljoen euro per jaar. Dat hoeft het Rijk na de overdracht niet meer uit te geven. Maar tegelijkertijd krijgt de Nationale Monumentenorganisatie eenmalig een ‘bruidsschat’ van 61 miljoen mee. Uit dat fonds kan de organisatie alle panden onderhouden of exploiteren. Door de inzet van vrijwilligers en door gebruik te maken van andere geldbronnen, kan de NMO dat volgens Blok efficiënter doen dan het Rijk.

Nationale Monumentenorganisatie

De Nationale Monumentenorganisatie is een koepel van grote, professionele monumentenorganisaties. Bij de Nationale Monumentenorganisatie zijn momenteel aangesloten: Vereniging Hendrik de Keyser; Maatschappij tot Stadsherstel (Deventer); Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.; Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen; Woningstichting Van Alkmaer voor Wonen; N.V. Monumentenfonds Brabant; Nationale Maatschappij tot behoud, ontwikkeling en exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEI); Vereniging Natuurmonumenten.

De vereniging staat open voor andere professionele monumentenorganisaties om zich aan te sluiten.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie