RRKC presenteert pijnlijk Rotterdams cultuurplanadvies

Omslag van het cultuurplanadvies

De Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur (RRKC) heeft woensdag het advies gepresenteerd voor de verdeling van het subsidiebudget voor de cultuurplanperiode 2013-2016. Vanwege bezuinigingen was er dit keer een stuk minder geld te verdelen.

De RRKC benadrukt dat er ingrijpende afwegingen moesten worden gemaakt om binnen het budget te blijven en dat ze veel instellingen en publiek in de stad pijn zullen doen omdat er “geliefd en gewaardeerd cultureel aanbod” verdwijnt.Het budget voor het lopend cultuurplan bedraagt ruim 91 miljoen euro. Voor de nieuwe cultuurplanperiode (2013-2016) is jaarlijks 72,43 miljoen euro beschikbaar, dus 19 miljoen minder per jaar dan in de lopende periode.

- advertentie -

In totaal werden er 109 subsidieaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 102,2 miljoen euro.

De RRKC adviseert het gemeentebestuur om binnen het beschikbare bedrag 67 instellingen in het komend cultuurplan op te nemen. De raad:

Hiervan zijn twee nieuwe instellingen, de overige zitten al in het lopend cultuurplan. De meeste aanvragers krijgen minder dan ze hebben aangevraagd, sommigen aanzienlijk veel minder.

Over de cultuurplanaanvraag van 33 instellingen adviseert de Raad negatief. De RRKC:

Van deze 33 instellingen zijn 19 nieuwe aanvragers en 14 aanvragen van instellingen die nu reeds in het cultuurplan zijn opgenomen. Vooral voor deze laatste categorie instellingen zal het advies pijnlijk zijn.

De Rotterdamse wethouder van Kunst en Cultuur heeft het advies van de raad woensdag in ontvangst genomen. Op basis van het advies zal het college van B&W in september een voorstel indienen bij de gemeenteraad.

  • Het cultuurplanadvies is hier in zijn geheel te lezen (pdf)

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier