Ruim 26 miljoen nodig voor restauratie Friese kerken

Ongeveer een kwart van de achthonderd kerken in Friesland moet gerestaureerd worden. De kerkgebouwen hebben een gezamenlijke restauratieachterstand van € 26,6 miljoen.

Dat meldt de stichting Oude Friese Kerken die in opdracht van de provincie Friesland onderzoek heeft gedaan naar de staat van de kerken in Friesland.

Door ontkerkelijking, fusies tussen kerkgemeenschappen en een gebrek aan financiën en vrijwilligers dreigt leegstand voor veel monumentale kerken in Friesland. Volgens de stichting Oude Friese Kerken zal het in veel gevallen moeilijk zijn een nieuwe bestemming te vinden voor de kerkgebouwen.

- advertentie -

Veel kerkgemeenschappen hebben volgens de stichting niet alleen te kampen met ontkerkelijking maar ook met financiële problemen. Bijna de helft van de kerkbesturen die deelnamen aan een enquête, gaf aan nog voor maximaal tien jaar voldoende geld te hebben om het kerkgebouw in stand te houden. Een op de vijf kerkbesturen gaf aan nog maar voor vijf jaar voldoende inkomsten te hebben.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: