10 januari 1920 – België lijft ministaat “Neutraal Moresnet” in

Na een jarenlang oplopend geschil tussen het Verenigd Koninrijk der Nederlanden en Pruisen over de territoriale aanspraken op Moresnet, een plaats tussen de Vaalserberg en de vroegere hoofdweg naar de Duitse grensstad Aken, werd het dorp dat toen de status had van een neutrale ministaat op 10 januari 1920 door

De geschiedenis van België in 100 oude kaarten

‘Ik heb gehoord dat er lieden zijn die niets om kaarten geven,’ schreef Robert Louis Stevenson ooit en hij voegde er aan toe ‘maar ik kan het nauwelijks geloven’. Wie 'De geschiedenis van België in 100 oude kaarten' leest én bekijkt zal alvast tot dezelfde conclusie komen als de auteur

De Vennbahn – Een bijzonder grensgeval

Dankzij het Verdrag van Versailles kreeg België een klein deel van een tot die tijd Duitse spoorweg toegewezen. Voor België was deze spoorweg interessant omdat deze de industriële centra van Aken en Luxemburg met elkaar verbond. Hij liep echter wel dwars door Duitsland...

Historische begrippenlijst en onderwerpen

Een alfabetische lijst met unieke en generieke historische (kern)begrippen en algemene geschiedenisonderwerpen, met links naar achtergrondverhalen over de betreffende thema’s. Deze lijst is ook ideaal voor leerlingen die gebruikmaken van lesmethodes zoals Geschiedeniswerkplaats (GWP), Feniks of Memo.