Shortlist ‘Davidsfonds Geschiedenisprijs’ bekend

Campagnebeeld voor de Nacht van de Geschiedenis (ontworpen door Jan Van Der Veken)
De shortlist van de Davidsfonds Geschiedenisprijs is maandag bekendgemaakt. De prijs is in het leven geroepen ter gelegenheid van de tiende editie van de Vlaamse Nacht van de Geschiedenis.

De Davidsfonds Geschiedenisprijs wordt vanaf nu jaarlijks uitgereikt aan een persoon die het jaar daarvoor de geschiedenis op de “meest toegankelijke en originele manier naar een breed publiek in Vlaanderen heeft gebracht”. Dit zonder daarbij de inhoudelijke kwaliteit uit het oog te hebben verloren.Winnaars, zo vindt het Davidsfonds, moeten de uitstraling van geschiedenis of een duidelijk historisch onderwerp bij veel mensen op een positieve manier hebben beïnvloed. Instellingen of organisaties kunnen de prijs niet winnen. Maar de winnaar kan wel verbonden zijn aan een erfgoedorganisatie.

- advertentie -

De laureaat krijgt symbolisch 2012 euro, een bedrag dat elk jaar met een euro wordt vermeerderd. De jury bestaat uit vier journalisten, vier professoren en vier mensen uit middenveldorganisaties uit de erfgoedsector.

De winnaar wordt bekendgemaakt op maandag 19 maart.

Shortlist

De volgende negen personen hebben een plek gekregen op de shortlist. Bij iedere persoon wordt een beknopte verklarende jury-tekst vermeld.

Dimitri Casteleyn (De Raconteurs) – Drie generaties (CANVAS)

Acht weken lang liet Canvas elke dinsdagavond drie generaties uit 1 familie aan het woord die hetzelfde beroep uitoefenen. Deze reeks liet niet alleen zien hoe een beroep over drie generaties evolueerde, maar toonde ook de evolutie van dat beroep zelf. De reeks liet ook zien hoe snel Vlaanderen de voorbije jaren veranderde. De verhalen en anekdotes van de drie generaties werden afgewisseld met archiefbeelden en –foto’s. Het zijn acht krachtige verhalen van mensen die vertellen over hun passies en frustraties.

Roel Daenen – Erfgoeddag

In 2011 werd Erfgoeddag gewijd aan een moeilijker thema ‘Armoede’. Daarbij werden heel andere segmenten van de bevolking betrokken dan gebruikelijk in historische projecten het geval is. Erfgoed en geschiedenis hoeven niet altijd over koningen en monumenten te gaan. Erfgoeddag 2011 bracht opnieuw meer dan 200.000 mensen op de been en leverde verschillende dagen persbelangstelling op, met veel aandacht voor armen en armoede in de geschiedenis. De bescheiden coördinator en communicator van een van de grootste historische evenementen in Vlaanderen komt te weinig in beeld, maar verdient dat we
l.

Gita Deneckere – Leopold I – De eerste koning van Europa

Gita Deneckere heeft diepgaand onderzoek gedaan naar de eerste koning van België op basis van privédocumenten. De geschiedenis van koningen en koningshuizen is nog steeds één van de populairste vormen van geschiedschrijving bij het brede publiek. Met dit boek krijgt de lezer niet enkel het ‘verhaal’ van de koning, maar ook een gedegen historische context en dat in een vlotte en meeslepende schrijfstijl.

Christine De Weerdt – Vernieuwing stam

Christine De Weerdt werkte tien jaar aan de vernieuwing van het Gentse stadsmuseum. In 2011 opende het STAM. In een jaar tijd toverde Christine De Weerdt het STAM om tot een ontmoetingsplaats waar bezoekers de geschiedenis van de stad Gent met multimediatechnieken op een laagdrempelige en interactieve manier kunnen ontdekken. Het stadsmuseum geeft niet alleen uitleg bij de groei van de stad maar legt ook verbanden tussen het verleden en het leven van vandaag. Na één jaar ontving het STAM al meer dan 127.000 bezoekers en won het verschillende prijzen. Christine De Weerdt won eerder al de prijs voor Cultuurmanagement.

Hans Herbots – Het goddelijke monster

Op basis van een trilogie van Tom Lanoye wordt in een miniserie op televisie met een geslaagde beeldmanipulatie (en minder geslaagd pseudo-West-Vlaams) wekenlang het geheugen van grote lagen van de bevolking geprikkeld om de jaren 1980 en de jaren 1990 opnieuw in overweging te nemen. Een rush doorspekt met oudere clichés uit de ‘folklore in Vlaanderen’. Een belangrijke historische sensatie uit 2011.

Sven Speybrouck – Publiek geheim (CANVAS)

Sven Speybrouck zorgt voor boeiende en verrassende televisie over de vaak minder bekende geschiedenis achter aan aantal verborgen plekken in België. Het sluit aan bij de bredere interesse in het vakgebied geschiedenis naar ‘lieux de mémoires’ (plaatsen van herinneringen), maar Sven Speybrouck brengt dit echt op een verrassende manier naar een breed publiek.

Paul Van Damme & Stijn Van De Perre – Zonder woorden? Een geschiedenis van België in postprenten (Pelckmans)

Een weergaloos, als kijkboek verpakte geschiedenis van België. Met veel zin voor details doorploegden de auteurs talloze archieven op zoek naar cartoons die de actualiteit op een eigenzinnige manier interpreteerden. Het resultaat biedt een ongewone maar erg toegankelijke kijk op de politieke thema’s die de geschiedenis van dit koninkrijk hebben bepaald. Dit boek is werkelijk een must voor elke Vlaming die begaan is met zijn geschiedenis.

Gie Van Den Berghe – Kijken zonder zien. Omgaan met historiscyhe foto’s (Pelckmans)

Een fascinerende wandeling doorheen de luchtspiegelingen van de fotografie. Verbeten houdt Gie Van den Berghe enkele foto’s uit ons collectief geheugen tegen het licht waarbij hij meedogenloos de context reconstrueert. Het boek handelt bovendien over een nog steeds verwaarloosd terrein, nl. dat van de historische foto’s en de wijze waarop die informatie verschaffen over het verleden. Zijn aanpak werkt bij momenten ontnuchterend en geeft elke historicus of journalist die met beeld moet werken een onzeker gevoel. Bovendien is het ook erg toegankelijk voor het brede publiek. Juist omdat een foto pretendeert de werkelijkheid uit te beelden, ondergraaft het beeld onze zin voor historische kritiek. Ten onrechte.

Luckas Vander Taelen – De laatste getuigen (CANVAS)

Om de gruwel en de onverdraagzaamheid van oorlog te illustreren, blijven persoonlijke getuigenissen van mensen over hoe ze zijn opgepakt en behandeld en in welke mate dit hun verdere levensloop heeft bepaald, het meest beklijvend. De tv-documentaire houdt de herinnering aan de oorlog en aan de gevolgen van racisme en onverdraagzaamheid levend.

Nacht van de Geschiedenis

De tiende Vlaamse Nacht van de Geschiedenis wordt gehouden op dinsdag 20 maart 2012. Op zo’n 220 plaatsen in heel Vlaanderen worden dan geschiedenisactiviteiten gehouden.

Naast de introductie van de Davidsfonds Geschiedenisprijs is dit jaar ook het zogenaamde Nacht van de Geschiedenis-bier nieuw. Daarnaast verschijnt op De Nacht van de Geschiedenis een nieuw bierboek: Fietsen langs artisanale brouwerijen, een fietsgids over Vlaamse en Nederlandse microbrouwerijen.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: