Maand van de geschiedenis
Dark
Light

SP, GroenLinks en D66 voor rehabilitatiewet Indië-weigeraars

1 minuut leestijd

Militaire kolonne tijdens de eerste politionele actie – Foto: Tropenmuseum
De SP, GroenLinks en D66 willen dat er een rehabilitatiewet komt zodat alle 2600 militairen die weigerden om in Nederlands-Indië te vechten eerherstel krijgen. Dat meldt de Volkskrant.

Vorige maand bepaalde de Hoge Raad dat twee bejaarde mannen die na de oorlog werden veroordeeld omdat ze dienst weigerden in voormalig Nederlands-Indië geen herziening van de gevangenisstraf die ze destijds opgelegd kregen. De twee mannen weigerden in respectievelijk 1949 en 1946 om principiële redenen om naar het toenmalig Nederlands-Indië te gaan om daar mee te doen aan de zogenaamde ‘politionele acties’. Ze deden dit naar eigen zeggen omdat ze niet wilden deelnemen aan het doodschieten van onschuldige burgers.

De Hoge Raad wees er in de uitspraak op dat er destijds een regeling was voor gewetensbezwaarden. Verder gaf de Hoge Raad aan dat het aan de politiek is om te beslissen over het rechtzetten van straffen voor dienstweigeraars.

Snellere procedure

Drie Tweede Kamer-fracties willen nu dat er een rehabilitatiewet komt. De PvdA pleit voor een snellere oplossing. Volgens PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink moet er een snellere procedure gevonden worden omdat de mannen inmiddels al op leeftijd zijn. D66 is voor de rehabilitatiewet maar stelt wel dat het alleen voor is als de militairen die wel naar Nederlands-Indië gingen om te vechten, hierdoor niet alsnog worden vervolgd.

Overzicht van boeken over de geschiedenis van Nederlands-Indië

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie