‘Specialistenserie Archeologie’ bij Museon

Museon in Den Haag
In het Museon in Den Haag worden vanaf vrijdag 13 januari wekelijks specialistenlezingen gehouden door archeologiedeskundigen. Tijdens de zogenaamde Specialistenserie Archeologie zal met name aandacht besteed worden aan de archelogie in Den Haag.

Er zijn in totaal vier cursusdagen gepland.Tijdens deze lezingen krijgen de cursisten onder meer inzage in hoe een archeologisch opgraving een nieuwe rol krijgt bij geplande nieuwbouw in de stad.

- advertentie -

De middagen beginnen steeds om 14:00 uur. Meer informatie over kosten en deelname op de website van het Museon.

Programma

13 januari
Corien Bakker – Archeologie als inspiratiebron voor nieuwbouw in Den Haag

Drs. Corien Bakker is sinds 1995 hoofd van de afdeling Archeologie van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag ook wel stadsarcheoloog genoemd. Zij stuurt een team aan dat zowel het archeologische beleid van de gemeente vormgeeft, en het beheer van vindplaatsen en vondsten doet als de uitvoering en uitwerking van het onderzoek in Den Haag.
Daarnaast probeert zij op allerlei manieren de archeologie van Den Haag dichter bij de bewoners en bezoekers van de stad te brengen. Dat gebeurt door publicaties, tentoonstellingen, open dagen, lessen aan scholen en door archeologie op zoveel mogelijk plaatsen in de stad een plekje te geven bij nieuwbouw. Tijdens deze lezing ziet u diverse voorbeelden daarvan die in Den Haag zijn gerealiseerd of die nog gerealiseerd zullen worden in de toekomst. Uiteraard ziet u ook de opgravingen, vindplaatsen en vondsten die als inspiratiebron hebben gediend voor deze visualisatie in nieuwbouw.

20 januari
Ab Waasdorp – Nieuwkomers in het land: vroeg middeleeuwse vondsten in de Haagse regio

Drs. Ab Waasdorp is wetenschappelijk onderzoeker bij de Afdeling Archeologie van de dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag en houdt zich bezig met de resultaten van opgravingen in de Haagse regio die de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen als onderwerp hebben.
Na de Romeinse tijd is het lange tijd bijna letterlijk uitgestorven in onze regio. Pas in de 6de eeuw lijken zich weer mensen in het duingebied te vestigen. Het heeft er alle schijn van dat deze mensen uit het noorden kwamen. Dat is te zien aan de structuur van hun nederzettingen, maar vooral aan hun grafcultuur, die compleet anders is dan in de Romeinse tijd. Vondsten in Den Haag hebben daar weer de aandacht op gevestigd. De lezing gaat daar uitgebreid op in.

27 januari
Everhard Bulten – De prehistorie van Den Haag

- advertentie -

Drs. Everhard Bulten is hoofd uitvoering en onderzoek van de afdeling archeologie, dienst stadsbeheer van de gemeente Den Haag.
De prehistorie van Den Haag is onlosmakelijk verbonden met de geologische ontwikkeling van het kustgebied. Toen de eerste bewoners circa 6000 jaar geleden arriveerden, troffen zij een regio aan die ‘woest en ledig’ was. De kustlijn lag ter hoogte van de kernen van Rijswijk en Voorburg en werd gevormd door de oudste strandwal. Kleine duintjes in een uitgestrekt kwelderlandschap vormden de locatie voor de vroegste nederzettingen met aangrenzend kleine akkertjes waar graan werd verbouwd. Deze steentijdboeren weidden hun vee op de kwelders, maar maakten daarnaast ook nog jacht op vogels en ander wild. In de vierduizend jaar die daarop volgden zien we dat de kustlijn opschuift tot voorbij Scheveningen en dat de bewoning deze ontwikkelingen op de voet volgt. Achter en tussen de nieuwe strandwallen ontstaan grote moerassen en veengebieden. In het laatste millennium voor Christus worden deze deels weer opgeruimd als de Gantel, een grote wadgeul, zich een weg baant door het veengebied achter de strandwallen. We zien hoe de bewoners zich aanpassen aan deze veranderende omstandigheden en hoe nieuwe grondstoffen als brons en ijzer worden geïntroduceerd.

3 februari
Leendert Louwe Kooijmans – Op donken en duinen – de vroegste bewoning van West-Nederland

Prof. Dr. Leendert Louwe Kooijmans is emeritus hoogleraar archeologie van de prehistorie aan de Universiteit van Leiden. Mede door activiteiten van Louwe Kooijmans en zijn team is in de afgelopen jaren veel nieuwe kennis verworven over de Nederlandse prehistorie. Deze keer staan de donken, oude duinen in het rivierengebied, en het duingebied rond Den Haag centraal.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: