‘Staat niet aansprakelijk voor schade treinkaping De Punt’

Volgens minister Opstelten is de Nederlandse staat niet aansprakelijk voor de schade die de families van de treinkapers bij De Punt hebben geleden. Van een schadevergoeding kan volgens hem dan ook geen sprake zijn.


Mariniers na de beeïndiging van de treinkaping – Afb: Still YouTube
Mariniers na de beeïndiging van de treinkaping – Afb: Still YouTube
Opstelten schrijft dat deze week in een brief (pdf) aan advocate Liesbeth Zegveld, die de Nederlandse staat namens de nabestaanden begin november aansprakelijk stelde.

Bij de beëindiging van de Molukse treinkaping kamen in 1977 vijf kapers om het leven. De nabestaanden stellen de Staat verantwoordelijk voor de geleden materiële en immateriële schade. Bij de bevrijdingsactie zouden er opzettelijk kapers zijn gedood en zou onnodig veel geweld zijn gebruikt.

Minister Opstelten, die de beëindiging van de kaping onlangs uitvoerig liet onderzoeken, schrijft dat het uitgeoefende geweld binnen de grenzen viel die door de Staat waren voorzien en aanvaard. Volgens hem worden:

- advertentie -

“…feitelijkheden uit hun context gehaald en worden vervolgens vergaande en veelal onjuiste conclusies getrokken”

Geen van de kapers is volgens de minister met opzet gedood en uit niets zou blijken dat de Staat onrechtmatig handelde. In zijn brief schrijft de minister:

“Uit het onderzoek volgt dat het uitgeoefende geweld viel binnen de grenzen van de geweldstoepassing die door de Staat was voorzien en aanvaard. Op grond van het Verslag is de Staat dan ook van oordeel dat van onrechtmatig handelen geen sprake is geweest en dat er ook overigens geen enkele grondslag is voor aansprakelijkheid jegens uw cliënten op grond waarvan de Staat verplicht zou zijn enige schade te vergoeden. Voor zover er al sprake zou zijn van vorderingen tot schadevergoedingen, zouden deze bovendien ruimschoots zijn verjaard.”

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: