Studentenverenigingscultuur op lijst cultureel erfgoed

De studentenverenigingscultuur heeft een plek gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), vertegenwoordiger van 48 studentenverenigingen in twaalf universiteitssteden, heeft de traditie voorgedragen.

Nederland heeft sinds 2012 een lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en het beschermen ervan vraagt volgens de overheid een geheel andere aanpak dan het beschermen van monumenten en archiefstukken. Wanneer er immaterieel erfgoed op de lijst komt dan zet de overheid er zich voor in om “de waardering van dit erfgoed te vergroten, het belang ervan te erkennen en het veilig te stellen voor de toekomst”. Onder meer het bloemcorso in Utrecht, de Nijmeegse Vierdaagse en de Sint Maartensviering in Utrecht staan op de lijst die beheerd wordt door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE).

Het centrum noemt de studentenverenigingscultuur “een levende, dynamische cultuur die de sociale cohesie bevordert en belangrijk is voor de identiteit van veel studenten in Nederland”.

“Elke studentenvereniging heeft ook haar eigen specifieke tradities en de verenigingen zijn zich zeer bewust van hun lange, soms wel tweehonderd jaar oude geschiedenis. De tradities worden binnen de verenigingen van oudere op jongere studenten doorgegeven.”

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: