Tentoonstellingen rond ‘Moderne Devotie’ in Zwolle

Thomas a Kempis en de Moderne Devotie – Afb: Stedelijk Museum Zwolle
In Zwolle worden zaterdag enkele tentoonstellingen rond de Moderne Devotie geopend. In het Stedelijk Museum en museum De Fundatie worden verschillende facetten van de christelijke hervormingsbeweging belicht.

De burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, opent zaterdagmiddag de tentoonstelling Aan God gehecht. Het verhaal van de Moderne Devotie. In deze tentoonstelling wordt het verhaal verteld van de religieuze beweging die aan het eind van de veertiende eeuw ontstond. Zwolle was een van de bakermatten van deze Moderne Devotie. Grondlegger Geert Grote (1340-1384) predikte in zijn tijd veel tegen wereldse waarden in het kerkelijk leven.- advertentie -
Schedel van Geert Grote – Foto: Stedelijk Museum Zwolle / Ruilof Images

Zo verwierp hij onder meer de begeerte naar rijkdom, eer en aanzien van geestelijken en pleitte hij voor een sobere en persoonlijke geloofsbeleving. Grote vond zijn tijdgenoten te individualistisch, materialistisch en teveel gericht op status. Hij wilde dat de mensen zouden leven zoals de eerste christenen en een nieuwe vurige innigheid van het hart zouden voelen.

Zijn boodschap vond veel weerklank in de Nederlanden en het Rijngebied. Er werden kloosters gesticht in de geest van deze Moderne Devotie. Nieuwe gemeenschappen van broeders en zusters van het gemene (gewone) leven wijdden hun leven aan Christus, terwijl zij samen hun geld verdienden met handwerk, zoals het maken van verluchte boeken. Thomas a Kempis gaf in zijn beroemde boek De navolging van Christus praktische aanwijzingen voor dit nieuwe geestelijke leven. Na de Bijbel is dit werk nog altijd het meest gelezen boek in het christendom.

In het Stedelijk Museum wordt de komende maanden het verhaal van deze hervormingsbeweging verteld. Dit onder meer aan de hand topstukken als de schedel van Geert Grote, prachtige getijdenboeken zoals die door de Moderne Devoten werden gebruikt, persoonlijke devotionalia en resten van de huizen van de broeders en zusters van het gemene leven. Bijzonder is ook dat het door Thomas a Kempis zelf geschreven manuscript van De navolging van Christus op de tentoonstelling te zien is.

Priester Antoine Bodar opent zaterdag in het Stedelijk Museum Zwolle nog een tentoonstelling waarin rond de Moderne Devotie: Door geloof gedreven: Gijs Frieling, Sela, Rinke Nijburg en Marc Mulders in Stedelijk Museum Zwolle. In deze tentoonstelling wordt

Publicatie


Mede naar aanleiding van de tentoonstellingen is er een nieuw boek over de Moderne Devotie uitgebracht. Hierin wordt de ontstaansgeschiedenis van de christelijke hervormingsbeweging beschreven. Speciale aandacht is er voor de Sarijs-handschriften. Klik hier voor meer info

werk getoond van een aantal kunstenaars die in de hedendaagse kunst “opvallen doordat ze door het geloof worden gedreven en daar in hun werk uiting aan geven”.

De Fundatie

In museum De Fundatie wordt zaterdag ook een tentoonstelling geopend. In deze tentoonstelling, getiteld Van Albrecht Dürer en Thomas a Kempis, staan kunst en handschriften uit de vijftiende eeuw centraal. Klik hier voor meer informatie over deze tentoonstelling.

De tentoonstelling Aan God gehecht. Het verhaal van de Moderne Devotie loopt van 15 oktober 2011 tot en met 8 januari 2012 en de tentoonstelling Door geloof gedreven is te bezoeken van 15 oktober 2011 tot en met 12 maart 2012.

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier