Teylers Museum in teken van de Gouden Eeuw

Portret van Anna van Popma op 3-jarige leeftijd – Meester van het Adie Lambertsz., 1618 (Collectie Fries Museum, Leeuwarden)

Staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra opent eind januari in het Teylers Museum in Haarlem een tentoonstelling over ‘verering in de Gouden Eeuw’.

In de tentoonstelling staan zeventiende-eeuwse penningen centraal. Samen met schilderijen, tekeningen en prenten geven deze penningen volgens het museum een “fascinerend inzicht in de rijke cultuur van de Gouden Eeuw”.

In de tentoonstelling komen de belangrijkste en meest opmerkelijke verhalen en personen uit de Nederlandse Gouden Eeuw aan bod.

In de zeventiende eeuw groeide de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uit tot ’s wereld belangrijkste handelscentrum. Daarnaast ontwikkelden zowel de kunst als wetenschap zich in deze periode sterk. Teylers Museum:

- advertentie -

De Gouden Eeuw is een dramatische tijd: van de slag bij Nieuwpoort, de oprichting van de Verenigde Oost-IndischeAfb: Teylers Musem

Compagnie (VOC) tot de verovering van de Zilvervloot en de tocht naar Chatham. Onze onafhankelijkheid werd bevochten en bevestigd. Daarom komt ons vaderlands gevoel voor een groot deel voort uit de roemrijke gebeurtenissen en helden van die tijd. Op zeventiende-eeuwers als Michiel de Ruyter, Maurits van Oranje, Frederik Hendrik en Piet Hein zijn we nog steeds trots.

De verschillende onderwerpen van de Gouden Eeuw worden in de tentoonstelling bekeken vanuit zeventiende-eeuwse penningen. Een groot deel van die penningen is afkomstig is uit de eigen collectie van Teylers Museum. De penningen worden aangevuld met een aantal bijzondere schilderijen, prenten en voorwerpen uit andere musea.

Veel van de miniatuurkunstwerken waren gemaakt van goud of zilver en doen volgens Teylers Museum vaak in artistiek opzicht niet onder voor schilderijen uit die tijd:

Veel penningen waren zeer prijzig. Zo ontving Michiel de Ruyter ooit een penning aan een gouden ketting ter waarde van duizenden guldens. Voor veel minder geld kon je al een portret door Rembrandt laten maken! Vanwege de kapitale waarde van het materiaal werden veel van deze gouden penningen direct na ontvangst doorverkocht en omgesmolten. Slechts enkele zijn bewaard gebleven.

In de Gouden Eeuw waren penningen echter niet alleen iets voor belangrijke personen. Ook gewone burgers konden zichzelf bij belangrijke gebeurtenissen – zoals geboortes, promoties en verjaardagen – op penningen laten vereeuwigen. In het Teylers Museum kunnen bezoekers straks een persoonlijke penning ontwerpen en mee naar huis nemen.

Bij de tentoonstelling verschijnt de eerste uitgebreide publicatie over penningen uit de Gouden Eeuw.

Lees ook: Boek bij de tentoonstelling

[caption id="attachment_14337" align="alignleft" width="265"]Ingang van Huis Bergh - Foto: CCEen eeuw geleden…

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier