Jan Van Eyck: mysterie, mythe en mens

Jan Van Eyck, de fijnschilder van het wereldberoemde altaarstuk ‘Lam Gods’, die verbluffende beelden wist op te bouwen, die de schilderkunst wist te hervormen. Een man die zijn tijd vooruit was.

De Nederlandse Republiek als zeemogendheid

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een staat met uitgebreide economische activiteiten op zee en uitgebreide imperia in Azië, Afrika en Amerika, ondersteund door een zeer succesvolle marine, wordt gewoonlijk als een zeemogendheid aangeduid. Maar die identiteit was een korte anomalie.

Joseph Pujol (1857-1945) – De Franse schetenkoning

Een oud gezegde leert dat men van de wind niet kan leven. De Franse artiest Joseph Pujol bewees eind negentiende eeuw dat dit niet per se waar hoeft te zijn. Pujol verdiende namelijk de kost door in theaters scheten te laten.