///

Benelux, geschiedenis van het samenwerkingsverband

De Benelux is een politiek samenwerkingsverband tussen de West-Europese landen België, Nederland en Luxemburg en vormt een afkorting van die landennamen. In 2018 vierde de Benelux zijn 60-jarig jubileum. Na de eerste onderlinge besprekingen en afspraken tijdens de Tweede Wereldoorlog, begonnen deze landen vanaf 1958 officieel samen te werken in de Benelux. Een korte geschiedenis van de Benelux.

Economische samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg
//

De geboorte van de Europese samenwerking (1945-1957)

De Europese Unie staat momenteel weer volop in de belangstelling. Onder meer door de Brexit, maar ook de kritiek op de Unie in het algemeen of uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump die zei dat de Europese Unie wel opgeheven kan worden. Mede vanwege de actualiteit van het onderwerp, dook historicus Rolf Falter in de geschiedenis van de Europese

De geboorte van Europa – Rolf Falter
/

Het Fouchet-plan (1961-1962)

Ze hadden geestverwanten moeten zijn. Charles de Gaulle (1890-1970) en Joseph Luns (1911-2002) waren allebei conservatief, rooms-katholiek en anticommunistisch; pragmatische Realpolitiker die hechtten aan de natiestaat. Bondgenootschappen dienden de belangen van de betrokken staten te bevorderen. Ze dachten alleen anders over hoe dit het beste kon gebeuren.

Naslagwerk over voertuigbouw in de Benelux

In de loop der jaren zijn in de Benelux een groot aantal voertuigen gefabriceerd. Erfgoedbureau en kenniscentrum The Sagitta Beneluxe Vehicles Database uit Geertruidenberg werkt momenteel aan een digitaal naslagwerk waarin alle gegevens over geproduceerde weg- en terreinvoertuigen op drie of meer wielen terug te vinden zijn. Initiatiefnemer van het grote project is Jacques Deckers. De voertuig-geschiedkundige en historiograaf verwacht