Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB, 1994)

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB), die op 2 maart 1994 werd vastgesteld en 1 september 1994 in werking trad, is een aanvullende bepaling bij artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Dat artikel verbiedt allerlei soorten discriminatie en moet de emancipatie van uiteenlopende soorten mensen in de Nederlandse maatschappij bevorderen.

De Emancipatieproclamatie van Abraham Lincoln (1863)

Op 22 september 1862 kondigde de Amerikaanse president Abraham Lincoln de Emancipation Proclamation (Emancipatieproclamatie) af. Hierin maakte hij bekend dat precies honderd dagen later, op 1 januari 1863, drie miljoen slaafgemaakten in de Verenigde Staten de vrijheid zouden krijgen, namelijk de slaven die zich in het opstandige Zuiden van de

Geschiedenis van de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)

Op 24 april 1918 werd in Middelburg de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) opgericht. De orthodox-christelijke (reformatorische) partij wil politiek bedrijven volgens Bijbelse normen. Een van de drijvende krachten achter de oprichting van de partij was gereformeerde dominee Gerrit Hendrik Kersten uit Yerseke.

De eerste vrouwen aan de Belgische universiteit

Het jaar 1880 is een mijlpaal in de emancipatie van de Belgische wetenschappen. Na verschillende mislukte pogingen slaagt de jonge onderwijzeres Emma Leclercq erin om haar inschrijving aan de wetenschapsfaculteit van de Universiteit van Brussel te doen aanvaarden. Hiermee openen zich voor het eerst mogelijkheden voor jonge vrouwen om carrière

De DAF, zélfs vrouwen kunnen er in rijden

Bij de introductie van de Daf 600 in 1958 gaat er op de marketingafdelingvan alles mis. Het bedrijf meent een begeerlijke ‘kleine Amerikaan’ op de markt te zetten. Maar de consument ziet het vooral als een ‘vrouwenauto’.

Emancipatiebeweging

Het begrip emancipatiebeweging is een belangrijke historische term uit de achttiende, negentiende en twintigste eeuw. Wat is een emancipatiebeweging?