UvA geeft historisch document Beeldenstorm terug

1 minuut leestijd

Afb: UvA
De Universiteit van Amsterdam (UvA) draagt volgende week een bijzonder historisch document over aan het Archief Eemland. Het gaat om een zogenaamd ‘afgedwaald archiefstuk’ uit de jaren 1572-1573 van de Sint-Joriskerk in Amersfoort.

De directeur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Nol Verhagen, draagt het document dinsdag 3 april aanstaande over aan Alice van Diepen, directeur van het Archief Eemland.

Het archiefstuk betreft een rekening over 1572-1573 en is daarmee het oudste document van de Sint-Joriskerk. De rekening is volgens de UvA van grote historische betekenis, omdat hierin opgave wordt gedaan van de schade die tijdens de eerste Beeldenstorm in 1572 in de kerk in Amersfoort werd aangericht. Het geeft daarmee een indruk van de inrichting van de kerk vóór de Hervorming. Garrelt Verhoeven, hoofdconservator Bijzondere Collecties van de UvA:

Het document werd circa honderd jaar geleden door het archief uitgeleend aan een hoogleraar en kwam na diens dood per abuis in zijn collectie terecht, die later door de Universiteitsbibliotheek is aangekocht. Met de teruggave zetten we een historische fout weer recht.

De overdracht van het document vindt dinsdagmiddag plaats in Museum Flehite in Amersfoort. Tijdens de overdracht ontvangt de Amsterdamse universiteitsbibliotheek een bijzonder muziekboek met luitmuziek. Dit boek wordt door de Amersfoortse Oudheidkundige Vereniging Flehite in langdurig bruikleen gegeven aan de UvA. Het zeventiende-eeuwse luitboek Secretum musarum (Amsterdam 1619) is vervaardigd door Nicolaas Vallet. Van het boek zijn slechts twee exemplaren bewaard gebleven. De UvA beheert een grote muziekhistorische verzameling.

Afb: UvA

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie