V-fonds steunt renovatie Barak 1B

Barak 1B – Foto: Stichting Barak 1B
Barak 1B, de enige nog overgebleven barak van Kamp Vught, kan waarschijnlijk toch gerenoveerd worden dankzij een bijdrage van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, het V-fonds.

Een kleine maand geleden kreeg Stichting Barak 1B nog slecht nieuws te verwerken. Het ministerie wees toen een subsidieverzoek af. De stichting had een subsidie aangevraagd van 200.000 euro voor de restauratie van barak 1B, de enige nog op de authentieke plek staande gevangenenbarak in Nederland.- advertentie -
Afgelopen winter werd er een noodvoorziening aangebracht

Vanwege de afwijzing werd gevreesd voor de toekomst van de barak, die in slechte staat verkeert. Het V-fonds heeft nu echter 300.000 euro toegezegd, als bijdrage in de renovatiekosten van de stenen barak.

Voor de restauratie van de barak is in totaal 800.000 euro beraamd. Vóór de donatie van het V-fonds had de stichting al ongeveer 300.000 euro aan toezeggingen ontvangen, onder meer van de provincie Noord-Brabant.

Stichting Barak 1B is in februari 2010 opgericht door het Museum Maluku in Utrecht, het Vughts Historisch Museum en Nationaal Monument Kamp Vught. Het is de bedoeling dat er na de renovatie een vaste presentatie komt in de barak over de geschiedenis en functies van de barak: : in het concentratiekamp, ten tijde van het interneringskamp 1944-1949 en gedurende de periode dat een deel van het kamp in gebruik was als het woonoord ‘Lunetten’ voor Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen. Ton Heerts, directeur van het V-fonds:

Door bij te dragen aan de restauratie van de barak schenkt het V-fonds ook aandacht aan deze groep veteranen.

Er is nu nog 200.000 euro nodig voor de renovatie van de barak.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: