Vier eeuwen tijdschriften online

Tijdschrift ‘De Hollandsche Lelie’ (Afb: KB)

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft op haar website een overzicht geplaatst van driehonderdzestig Nederlandse publiekstijdschriften.

De bibliotheek heeft zowel nieuwe als oude publiekstijdschriften in een webexpositie opgenomen. Van de achttiende eeuwse Boekzaal der Geleerde Wereld tot recente tijdschriften als Genoeg en Glamour.

Bij alle tijdschriften is een beknopte tekst geplaatst waarin stilgestaan wordt bij de geschiedenis van het tijdschrift, de rol van de uitgever en andere bijzonderheden.

- advertentie -
  • Bekijk de tijdschriften hier

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: