GamesGames

Vlaanderen heeft overkoepelende erfgoedorganisatie

Overkoepelende erfgoedorganisatie
Sinds maandag heeft Vlaanderen één erfgoedorganisatie. De drie bestaande erfgoedverenigingen – Erfgoed Vlaanderen, Forum voor Erfgoedverenigingen en Openmonumentendag Vlaanderen – zijn gefuseerd.

In de zomer van 2010 ondertekenden de drie verenigingen in aanwezigheid van de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, een intentieverklaring. Hierin spraken ze af om samen op te gaan in een nieuwe erfgoedvereniging, naar het voorbeeld van de Britse National Trust. Minister Bourgeois:Deze Vlaamse ‘National Trust’ moet uitgroeien tot dé organisatie voor (onroerend) erfgoed, op een actieve en participatieve manier de belangen van erfgoed, erfgoedzorg en erfgoedondernemers in Vlaanderen behartigen, en een breed publiek aanspreken. Onroerend erfgoed moet daardoor (nog) meer zichtbaarheid krijgen.

De krachtenbundeling moet onder andere op inhoudelijk vlak meerwaarde opleveren. Kennis, expertise en ervaring van de verschillende organisaties is nu samengebracht.

- advertentie -

Afgelopen maandag gingen de drie bestaande erfgoedverenigingen op in de nieuwe organisatie die als werknaam Nieuwe Erfgoed Organisatie (NEO) heeft. Over enkele maanden zal de definitieve nieuwe naam van de organisatie bekendgemaakt worden. De organisatie krijgt dit jaar een subsidie van 2,2 miljoen euro. Dat is ongeveer 500.000 euro meer dan de drie erfgoedverenigingen gezamenlijk eerder kregen.

Minister Bourgeois naar aanleiding van de oprichting van de overkoepelende erfgoedorganisatie:

De oprichting van deze nieuwe erfgoedorganisatie is een belangrijke stap. Ik hoop dat de nieuwe ledenvereniging kan uitgroeien naar het voorbeeld van de Britse National Trust en dat het aantal leden en het aantal sites dat bezocht kan worden voortdurend zal groeien.

De minister hoopt dat de nieuwe organisatie in de toekomst samen zal gaan werken de Britse en andere ‘National Trusts’.


Archiefstukken:

Meer tips ➱

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister