Vreemd vermaak – vier kinderen tentoongesteld (1857)

In 1857 werden vier kinderen in Nederland tentoongesteld die golden als een internationale sensatie. In de loop van drie maanden werden ze geëxposeerd in tien steden, de langste tournee in Nederland tot dan toe.