VU en UvA starten expertisecentrum Oudheid en Archeologie

Deel van het Minoïsche paleis van Knossos op Kreta – Foto: CC
De Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam beginnen een nieuw expertisecentrum Oudheid en Archeologie. Het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA) wil een toonaangevend centrum worden op het gebied van de oudheid en de archeologie.

Begin deze maand zetten de twee universiteiten al een eerste, officiële stap naar samenwerking, met het gezamenlijk aanbieden van masteropleidingen klassieke talen, oudheidstudies en archeologie. De ACASA zegt zich breed te willen inzetten, van Assyrië tot Amsterdam en van Sparta tot Spitsbergen. De universiteiten:


Concreet betekent een groter docentencorps een grotere variatie aan vakken, disciplines en specialismen. Dit biedt mogelijkheden voor zowel verdieping als verbreding, en voor het aangaan van disciplinaire dwarsverbanden. Daarmee ontstaat een onderzoeks- en onderwijsprofiel dat nationaal en internationaal aantrekkelijk is.

In een persbericht schrijven de universiteiten ook maatschappelijk betrokken te willen zijn. Zo moet er niet alleen kennis vergaard worden, maar ook gedeeld, bijvoorbeeld door middel van tentoonstellingen, cursussen en lezingen voor scholieren en docenten van middelbare scholen of andere geïnteresseerden. ACASA zegt daarmee aan te haken bij een “toenemende belangstelling voor de oudheid en latere historische perioden”.

- advertentie -

De oprichting wordt maandag 1 oktober gevierd met een voordracht van archeoloog en cultuurhistoricus Ian Morris. De lezing, getiteld From Ancient Greece to the Euro Crisis: The Rise –and Fall?– of the West, is volgens ACASA een voorbeeld van een nieuwe benadering van de oudheid waarin hij verklaart hoe het verleden het heden en de toekomst bepaalt.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over:

1 Comment Join the Conversation →