Website ‘Find your Funding’ gelanceerd

Find your Funding
In het Haags Historisch Museum is vrijdag de website Find your Funding gelanceerd. Op de website kunnen bijvoorbeeld musea terecht die geld zoeken voor een verbouwing, restauratie van een kunstwerk of een tentoonstelling.

Volgens de initiatiefnemers was het tot dusver niet overzichtelijk genoeg welke instellingen geld zochten voor bepaalde projecten.


Op de nieuwe website kunnen deze instellingen aangeven waar ze precies geld voor nodig hebben. Verschillende musea hebben zich inmiddels al aangemeld. Zo zoekt het Amsterdam Museum bijvoorbeeld geld voor de restauratie van grachtenmuseum Willet-Holthuysen en het Haags Historisch Museum zoekt steun voor de restauratie van zes Haagse magistraatsportretten.

- advertentie -

Via de website ‘Find your Funding’ gaat men op zoek naar particulieren of instellingen die een project met een substantieel bedrag willen steunen. Het gaat dan om bedragen van minimaal vijfduizend euro. De initiatiefnemers verwachten dat er meer particulieren en bedrijven naar voren komen die bereid zijn steun te verlenen nu culturele instellingen op een centrale plek op internet kenbaar kunnen maken voor welke projecten ze een substantiële financiële bijdrage zoeken:

Uit onderzoek en uitspraken blijkt dat particulieren en bedrijven vaak wel iets (substantieels) willen doen op cultureel gebied maar de vraag is nu vaak verborgen voor wie de weg in de culturele wereld niet kent. Zij willen zich niet zomaar opdringen en zich oriënteren zonder daarvoor direct een adviseur of fonds in te moeten schakelen. Door de vraag duidelijker en breder te stellen dan alleen in eigen kringen, kunnen culturele instellingen ontwikkeling geven aan een ‘culture of asking’.

Gerelateerde boeken:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: