Weefgewichten uit de IJzertijd gevonden bij Tilburg

Weefgewichten uit de IJzertijd gevonden
Tijdens archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van een nieuwe wijk in Udenhout (gemeente Tilburg) zijn sporen uit de Late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd aangetroffen. De gemeente Tilburg heeft dat bekendgemaakt.

Archeologen hebben de afgelopen weken een zogenaamd proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het tweeëntwintig hectare grote gebied. In totaal werden er ruim honderd sleuven aangelegd. De archeologen ontdekten dat over het hele terrein sporen uit de Late IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd aanwezig zijn.De onderzoekers deden ook nog een bijzondere vondst. In een kleine kuil vonden ze veertien zogenaamde weefgewichten uit de IJzertijd. De gemeente Tilburg:

- advertentie -

Deze hulpstukken van gebakken klei werden gebruikt bij het weven van wollen of linnen kleding. De weefgetouwen uit die tijd hadden een houten ‘geraamte’, waarin de verticale scheringdraden door de weefgewichten op hun plaats werden gehouden.

De aangetroffen sporen wijzen volgens de archeologen op de voormalige aanwezigheid van houten gebouwen, waterputten, afvalkuilen, graven en afscheidingen van erven en akkers. De gemeente:

Deze vondsten tonen aan dat in het gebied Den Bogerd een ingericht landschap ligt van ruim tweeduizend jaar oud, uit de Late IJzertijd en het begin van de Romeinse tijd.

In het onderzochte gebied wil de gemeente Tilburg bijna vierhonderd nieuwe woningen en een basisschool laten bouwen. De komende maanden wordt bekeken op welke manier het archeologisch onderzoek in het plangebied verder vorm krijgt.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: