Wensenlijst artikelen Historiek

VADERLANDSE GESCHIEDENIS

Prehistorie
Hunebedden
– Klokbekercultuur
– Vlaardingencultuur
Swifterbandcultuur
Bandkeramische cultuur

Oudheid
– Romeinen in Nederland
– Germanen, Bataven en Cannenefaten
Dorestad
Opstand van Julius Syfillus
Sint Elisabethsvloed
Vikingen in Nederland
Slag bij Teutoburgerwoud

Middeleeuwen
– (Grote) Volksverhuizingen.
– Drieslagstelsel (ca. 1000)
Clovis
Bonifatius
Willibrord
– Jacob van Maerlant
Jacob van Artevelde
Slag bij Ane
– Gijsbrecht II van Amstel
– Kruistochten
Moderne Devotie, Geert Grote
– Bernlef
Dirk III
– Hanzesteden
– Rekenkamer
– Stapelmarkt
Stichtse landsbrief
– Gulden Vlies
Guldensporenslag
Thomas van Aquino
– Hadewijch
Flagellanten
Grutte Pier
– Bourgondische Kreitz
– Peutingerkaart
Investituurstrijd
– Verdrag van Tordesillas
Edict van Worms

- advertentie -

Renaissance in Nederland
– Maximiliaan van Oostenrijk
– Maria van Bourgondië

Tachtigjarige Oorlog
Unie van Utrecht
Slag op de Mookerheide
Pacificatie van Gent
– Leids ontzet
– Pieter Datheen
– Voetius
– Martelaren van Gorcum

Gouden Eeuw
– VOC
– WIC
Alexander Farnese
– Don Juan
– Leeghwater
– Beemster
– Scherpe Resolutie
– Eerste Stadhouderloze Tijdperk 1650-1672
– Eeuwig Edict (1667)
– Simon Stevin
– Johan en Cornelis de Witt
– De Ware Vrijheid (1648-1672)
Rampjaar (1672)
Bommen Berend en het Gronings Ontzet (1672)
– Balthasar Bekker
– Rasphuis / spinhuis
Boerenkrijg

Verlichting en Republiek (18e eeuw)
– Barrièretraktaat (1715)
De Boerenkrijg (1798)
– Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747)
– Doelistenbeweging (1748)
Elie Luzac
– Maatschappij tot Nut van het Algemeen

Moderne tijd (19e – 20e eeuw)
– Industrialisatie
– Emancipatie
– Schoolstrijd
– Herman Gorter – marxisme
– Democratisering
– Groninger richting – Petrus Hofstede de Groot
– Congres van Wenen
– Nederlandsche Handelsch Maatschappij
Thorbecke
Kinderwetje van Samuel van Houten
– Oprichting van de ARP

Hendrik Colijn
Jordaanoproer
– Lucebert
– Gerrit Rietveld
Palingoproer
Doleantie (1886)
– Afscheiding (1834)
– Vergissing van Troelstra
– Willem Bilderdijk
– Isaac da Costa
– Hendrik P. Berlage
– Aprilbeweging (1853)
– Spoorwegstaking 1903 / worgwetten Kuyper
– Zedenwet 1911

Eerste Wereldoorlog

Communisme
-Rode Leger
-Tsjeka / NKVD –> Russische geheieme politie

Tweede Wereldoorlog
– Nederlandse Unie
– Kamp Vught
– Kamp Amersfoort
Nacht van de Lange Messen (30 juni-1 juli 1934)
– Sturmabteilung (SA)
– Bierkeller Putsch (1923)

Periode 1945-heden

-Deltawerken
-Dekolonisatie
-Europese eenwording

Historische uitdrukkingen en gezegden

Adamskostuum
– Vandalisme
– Een proefballonnetje oplaten
Volgens Bartjens
Barbertje moet hangen
– De bietenbrug op gaan
– Een blauwtje lopen
– Voor spek en bonen meedoen
– Dat is een brug te ver
– Geen rooie cent hebben
– Kijken alsof men het in Keulen hoort donderen
– De druiven zijn zuur
– Spijkers op laag water zoeken

========================================================

– Franse Revolutie
Koude Oorlog
– Vietnamoorlog
– Amerikaanse Burgeroorlog
Honderdjarige Oorlog
– Cubacrisis
– Neolitische revolutie
– Hoekse en Kabeljouwse twisten
– Patriottentijd
– Bataafse revolutie
– Industriële revolutie
– Geschiedenis van slavernij en slavenhandel
– Transatlantische driehoekshandel
– Abolitionisme
– Feodalisme
– Ontstaan van de democratie in de polis

Lijst van Amerikaanse presidenten

Herdenkingen 2018

-Concilie van Konstanz (1414-1418). Gesloten op 22-4-1418
-Beleg van Dordrecht (28 juni – 10 aug.-1418)
-29 juli 1018: Slag bij Vlaardingen / Dirk III
-Dansplaag 1518
-Oprichting kunstbeweging De ploeg (Groningen( (1918)
-Slag bij Dokkum (1518)
-Revolutiepoging Troelstra (5-14 november 1918)
-Begin Dordste Synode (1618)
-Einde WO I (nov.1918)
-Einde van de Nederlandse slavenhandel (1818)
-Overlijden van Bredero in 1618
-15 augustus 1118: overlijden van Byzantijnse keizer Alexios I Komnenos
-Stadsrechten Culemborg: 5 december 1318

…………………………………….

Biografieën

Algemeen

Ernest Shackleton
Prins Bernhard
Sun Yat-Sen
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Prins Claus
Hendrik Willem Daendels
Gregorius I (gregoriaanse muziek)
Joseph McCarthy
Francois Mitterand
Jacques Derrida
Yasser Arafat (1929-2004) + PLO (1964-)
William van Ockham (beroemde middeleeuwse filosoof)
Johannes van de Bosch (Maatschappij van Weldadigheid / Veenhuizen)
Johan & Cornelis Evertsen (zeehelden)
David Lloyd George (Brits minister WOI)
P. Gerbrandy
Diederik Sonoy
Willem van der Marck, heer van Lumey en watergeus
Herman Boerhaave (wetenschapper)
Nikolay Pirogov (wetenschapper)
Pierre Bourdieu (socioloog)
Frederik van Eeden
Gamal Abdel Nasser (1918-1970)
Plutarchus
Etty Hillesum
Emmanuel Levinas (filosoof)
Soekarno
Theodor Herzl
W.F. Hermans
Ludwig Wittgenstein (taalfilosoof)
Constantijn Huygens
Andrej Sacharov (Russisch atoomgeleerde, dissident Nobelprijswinnaar)
Mohammed Hatta
Geronimo
Aboe Bakr
Charlie Chaplin
Hendrikus Colijn
Carl-Gustav Jung
Hyldrich Zwingli
Gottlieb Fichte
Johannes Hus
Sigmund Freud
Mahatma Gandhi
Louis Couperus
Karel Appel
Toetanchamon
Frederik Barbarossa
Raymond Westerling
Albert Plesman (KLM)
Richard Nixon
Gijsbert Karel van Hoogendorp
Michelangelo
Pablo Picasso
M.C. Escher
Joseph Luns
Gottlob Frege
Wilhelm II
David Koresh
Thomas Hobbes (filosoof, boek Leviathan, homo homini lupus est)
Gerald Ford
John Knox
Francis Bacon
Wim Kan
Andy Warhol
Quasimodo
Goudstikker
Frits Koolhoven
Robespierre
Thomas van Aquino
Hendrik de Cock (kerleider, theoloog)
G.H. Kersten (SGP)
Klaas Schilder (kerkleider)
Pieter Jongeling (politicus, schrijver)
Herman Bavinck (theoloog)
Henri Pirenne
Alexis de Tocquevuille
John Stuart Mill
Oswald Spengler
Thomas à Kempis
Seneca
August Comte
David Hume
Pieter Brueghel
Dwight D. Eisenhower
Brezjnev
George Hegel
George Best (voetballer)
Soren Kierkegaard
Nikita Chroesjtsjov
Jacob van Arteveld
Arthur Schopenhauer
Martin Heidegger
George Orwell
Johannes Gutenberg
Paul Gaugain
Neville Chamberlain
Keizerin Sissi
Leon Trotski
Brutus (Marcus Junius)
Albert Cuyp
Albert Hahn
Raymond Westerling
Innocentius III (paus)
Timoer Lenk
Fransiscus van Assisi
Niccolo Machiavelli (beroemd politiek filosoof middeleeuwen)
Cicero
Meyer Lanski (crimineel)
Lucky Luciano (crimineel)
Ulrike Meinhof
Lord Byron
Hans-Georg Gadamer (filosofie: horizontversmelting / historisme)
Commodus
Jan van Eyk
Alois Alzheimer
Ulysses S. Grant
Robert Owen
Willy Brandt
Francis Fukuyama
Tolkien
Nicola Macchiavelli
Michel Foucault
William Howard Taft
Prins Hendrik
Jacobus Capitein
Florence Nightingale
Anna van Saksen
Joseph Pulitzer
Ptolemaeus V
Anselmus
Ötzi
Jezus van Nazareth
Ivan Pavlov
Lee Harvey Oswald
Eli Wiesel
Wim Sonneveld
Robert Kappa
Bette van Zuilen
Kenau
Johan Cruijff
Mathias Rust
Idi Amin
Salvador Allende
Joris Ivens (filmregisseur)
Franciscus Gomarus
Ernest Hemingway
Jonathan Swift (schrijver Gulliver’s Travels, 1726)
Hendrik VIII
Josip Tito
John Pemberton
Leo IX
Mohammed el-Ghazali
Manfred von Richthoven
Jeroen Bosch
George Borel
Dick Bruna
Averroes
Mohammed ibn Abd al-Wahhaab (wahabisme)
Carevaggio
Friedrich Schiller
Norbert Schmelzer
Walter Ulbricht

Tweede Wereldoorlog

Alfred Rosenberg
Oscar Schindler
Ernst Röhm (SA-leider)
Reinhard Heydrich
Albert Konrad Gemmeker
Rudolf Hess
Julius Streicher
Roland Freisler

Historici

Fernand Braudel
Marc Bloch
Jacques Presser
Arie van Deursen
Pieter Geyl
Jan Romein

Muzikanten

Bo Diddley (r&r-muzikant)
John Lee Hooker (muzikant)
B.B. King (muzikant)
Neil Young
Frank Sinatra
Buddy Holly
Janis Joplin
Johnny Cash
Jim Morrison
Bill Haley
Jerry Lee Lewis
Jimmy Hendrix (muzikant)
Ramses Shaffy
Bob Dylan
Blind Lemon Jefferson
Whitney Houston
John Lennon
Giuseppe Verdi
Hijman ‘Bob’ Scholte
Richard Wagner
Beethoven
Elvis Presley
Paul McCartney
Frans Liszt
Pjotr Tsjaikovski
Gustav Mahler
Mick Jagger
Johannes Brahms
Antonio Vivaldi
Ludwig von Beethoven
Mendelsohn
Mozart
Richard Strauss

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier