SpeelgoedSpeelgoed

Zestiende-eeuws scheepswrak gevonden in Overijssel

In het Zwartewater bij het Overijsselse Hasselt, gemeente Zwartewaterland, is het wrak gevonden van een schip uit het begin van de zestiende eeuw. Het gaat om een dertig meter lang schip, dat volgens experts waarschijnlijk zeevarend was.

De vondst werd gedaan door medewerkers van Rijkswaterstaat toen die op de bodem van het Zwartewater op zoek waren naar een gezonken plezierjacht. Door duikers zijn houtmonsters genomen op basis waarvan de datering heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat dieptesonar laten maken, waaruit blijkt dat het schip op zijn kant ligt.

De vondst kan volgens de gemeente Zwartewaterland vergeleken worden met een schip uit rond 1530, dat in de jaren tachtig in het IJsselmeer werd gevonden en de Kamper kogge uit 1440 die vorig jaar werd gevonden.

Het historische wrak ligt in de vaargeul van het Zwartewater op een diepte van vijf meter. Het object vormt geen obstakel voor de scheepvaartverkeer.

- advertentie -

De gemeente gaat samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) een waardebepalend onderzoek uitvoeren. Daarna wordt in overleg met alle partijen gekeken hoe de archeologische vondst veiliggesteld kan worden.


Archiefstukken:

Meer tips ➱

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister