Zorgen om gevolgen bezuinigingen in cultuursector

De Raad voor Cultuur is bezorgd over de consequenties van mogelijke bezuinigingen op cultuur in Nederland. De raad heeft informateur Opstelten per brief op de hoogte gebracht van die zorgen.

Dat er de komende jaren fors bezuinigd gaat worden staat vast. De vraag is echter hoeveel en waarop. De Raad voor Cultuur stelt op haar website dat bezuinigen op cultuur weinig oplevert en per saldo “desastreus” is.

Over cultuur kan volgens de Raad ook

- advertentie -niet in statische termen gesproken worden. In de brief roept de Raad informateur Opstelten daarom op cultuur niet te benaderen als ‘de kers op de taart’ of het ‘luxe toefje dat in tijden van krimp en harde keuzes gemakkelijk gemist kan worden’. De Raad is van mening dat bestuurders in tijden van krimp al veel te snel cultuur aangrijpen als een van de terreinen waarop wel even kan worden bezuinigd. Volgens de Raad getuigt dit van kortzichtigheid. De Raad voor Cultuur:

Gezien de huidige politieke en economische constellatie staan vele domeinen, waaronder dat van de cultuur, onder druk. Ook en met name op gemeentelijke en provinciaal niveau wordt in de culturele sector nu al de druk van de economische crisis gevoeld. Maar juist in een periode van crisis hebben we meer dan ooit behoefte aan verbeeldingskracht en creativiteit. Cultuur kan dan een belangrijke motor zijn om vanuit een fier zelfbewustzijn te vertrouwen op eigen kracht.

De Raad voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van regering en parlement op het gebied van kunst, cultuur en media.

  • De brief aan informateur Opstelten (pdf)

Discussieer over dit bericht in het forum

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: