Artis in oorlogstijd

Voormalig Artis-directeur Maarten Frankenhuis over de oorlogsjaren van dierentuin Artis in Amsterdam.