Week van de koloniale geschiedenis

Geschiedenis quotes

Beroemde uitspraken over geschiedenis

Lijst van historische quotes. In veel van deze quotes staat de vraag centraal of we nu wel of niet van geschiedenis kunnen leren. De meningen zeer verdeeld, maar overwegend pessimistisch. Weet je zelf geschiedenis quotes waarvan je vindt dat die in deze lijst niet mogen ontbreken? Mail die dan naar info@historiek.net

Winston Churchill:

 • The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.

Pearl Buck:

 • Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren

Plato:

 • Poezie is dichterbij de essentiele waarheid dan geschiedenis

Johan Stevens:

 • Jij kunt wel klaar zijn met je verleden, maar het verleden is niet altijd klaar met jou.

Golo Mann:

 • Wie het verleden niet kent, zal geen greep krijgen op de toekomst.

Konrad Adenauer:

 • Geschiedenis is de som van de dingen die vermeden hadden kunnen worden.

Goethe:

 • De zonde schrijft geschiedenis, de goedheid is stil.

Thomas Carlyle:

 • Het heden is de totaalsom van de geschiedenis.

Anatole France:

 • Als een geschiedenisboek geen leugens bevat is het een vervelend boek.

George Santayana
George Santayana
George Santayana:

 • De geschiedenis bestaat uit leugens over gebeurtenissen die nooit plaats vonden verteld door mensen die er niet bij waren.

Guy de Maupassant:

 • Geschiedenis: die geëxalteerde en leugenachtige oude dame.

Jan Blokker:

 • Geschiedenis is niet wat er gebeurd is, geschiedenis is wat de mensen zich herinneren.

Godfried Bomans:

 • De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst.

Berthold Auerbach:

 • Een volk, dat de grote mannen uit zijn geschiedenis niet eert, is als een mens, die zijn ouders verloochent.

Harry Truman:

 • Zij die de geschiedenis lezen maar niet begrijpen, zijn gedoemd hem te herhalen.

Confucius:

 • Als een land goed geregeerd wordt, is armoede iets om je voor te schamen. Als een land slecht geregeerd wordt, is rijkdom iets om je voor te schamen.

Henry Kissinger:

 • De geschiedenis is het relaas van mislukte pogingen.

Lawrence Durrell:

 • De geschiedenis is een eindeloze herhaling van de verkeerde manier van leven.

Gordon A. Craig:

 • De zwartste bladzijden uit de geschiedenis zijn meestal de meest leerzame.

Alfred Andersch:

 • De geschiedenis vertelt ons hoe het geweest is. Een verhaal vertelt ons hoe het had kunnen zijn.

Jeanette Winterson:

 • De geschiedenis is een middel om het verleden te negeren.

Raymond Queneau:

 • Gelukkige landen hebben geen geschiedenis. De geschiedenis is het relaas van de rampspoeden van de mens.

Simon Vestdijk:

 • Dat de geschiedenis zich herhaalt, is vooral daarom zo leerzaam, omdat zij zich nooit op dezelfde wijze herhaalt. Men kan dus even goed beweren, dat de geschiedenis altijd weer nieuw is.

Philip Guedalla
Philip Guedalla
Philip Guedalla:

 • De geschiedenis herhaalt zichzelf. Geschiedschrijvers herhalen elkaar.

Aldous Huxley:

 • Dat de mensen niet veel leren van de lessen van de geschiedenis is de belangrijkste les die de geschiedenis ons leert.

Henry Kissinger:

 • De grote tragedies in de geschiedenis doen zich voor, niet als recht komt te staan tegenover onrecht, maar als recht staat tegenover recht.

Eric Hoffer:

 • Het spel van de geschiedenis wordt meestal door de besten en de slechtsten gespeeld en over de hoofden van de meerderheid in het midden.

Charles Wolf Jr.:

 • Zij die het verleden niet bestuderen zullen de fouten ervan herhalen. Zij die het wel doen, zullen andere manieren vinden om te dwalen.

Antoon Vloemans:

 • Wie de geschiedenis schrijft staat toevallig altijd aan de goede kant.

Ali A. Mazrui:

 • Een volk dat zijn geschiedenis ontkent is een volk zonder waardigheid.

Eric Hobsbawm:

 • Het belang van geschiedenis blijkt alleen al uit het misbruik dat ervan wordt gemaakt.

Will Durant:

 • Een van de lessen van geschiedenis is dat niets vaak heel goed is om te doen en altijd heel verstandig om te zeggen.

Mark Twain:

 • Zelfs de inkt waarmee geschiedenis geschreven wordt is vloeibaar vooroordeel.

Friedrich Hegel:

 • De geschiedenis leert ons uiteindelijk alleen dit, dat de mensen niets uit haar willen leren.

Kurt Vonnegut, Slapstick:

 • History is merely a list of surprises… It can only prepare us to be surprised yet again. Please write that down.

Otto Frank

 • Om een toekomst op te bouwen, moet je het verleden kennen.

Bekijk hier: nieuwe geschiedenisboeken

– advertentie –