De Eerste Kruistocht – De roep uit het Oosten

Op 27 november 1095 hield paus Urbanus II in het stadje Clermont, in Midden-Frankrijk, een van de meest opzwepende redevoeringen uit de geschiedenis. Een jaar later begon de Eerste Kruistocht waar de paus toe had opgeroepen. Tijdens deze militaire expeditie wilde het westerse christendom het Heilige Land binnenvallen om de moslims na vijfhonderd jaar uit Jeruzalem te verdrijven.

Een oratorisch kunststukje

Wakkerde de aardbeving van 1923 de Japanse oorlogszucht aan?

Een van de grootste aardbevingen in de Japanse geschiedenis vond plaats op 1 september 1923, om twee minuten voor twaalf in de voormiddag. Er is nooit een goed moment voor een aardbeving, maar het tijdstip, zo net voor het middaguur, was wel heel erg ongelukkig.

1923, het jaar van de omslag – Frans Verhagen

Laatmiddeleeuwse poephumor

In dit artikel neemt bas Jongenelen het refereyn van de rederijkerskamer uit Haarlem onder de loep. Een mooi voorbeeld van Laatmiddeleeuwse poephumor.

De ramp van 1942: legercommandant Berenschot neergestort

Voor Indië was hij een baken, hij bood houvast te midden van de groeiende oorlogsdreiging. Legercommandant G.J. Berenschot was charismatisch, intelligent en een internationaal gerespecteerde gesprekspartner. Zijn troepen vertrouwden op hem. Berenschot kon niet gemist worden.