2023 | Griep & heel veel geschiedenis
Wekelijkse nieuwsbrief van Historiek (1/2023) Bekijk online
Online geschiedenismagazine

Wij wensen u een mooi, gelukkig en gezond 2023!

Helaas is Historiek afgelopen week vanwege een pittige griep nauwelijks bijgewerkt. Daar balen we van, maar het is niet anders. Wij sturen u hierbij daardoor een aangepaste nieuwsbrief, met een selectie van 22 interessante artikelen die in 2022 werden gepubliceerd. We hopen u volgende week weer een reguliere nieuwsbrief te kunnen voorschotelen.

Hoe een communistische complottheorie gestalte kreeg
‘Ik voel me verdrietig om kameraad Van der Lubbe, dolgraag had ik hem nog eens een hand gegeven…’ Deze woorden verschenen twee dagen na Marinus van der Lubbe’s terechtstelling in het blad De Fascist. De schrijver ervan was dan ook geen geestverwant van Van der Lubbe. Het was Jan Baars, de leider van de Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond (ANFB).
Lees bericht...
De schaamteloosheid van Diogenes
Diogenes maakte zowel van het straffen van zijn lichaam als van het toegeven aan zijn lichamelijke behoeften een publieksshow. De zelfontzegging en het prediken van armoede zouden in latere periodes, met name binnen het christendom, van enorme invloed blijken, terwijl het andere, toegeven aan seksuele drang, zelfs in het geniep ondenkbaar werd.
Lees bericht...
Byblos, ’s werelds oudste havenstad
De historische havenstad Byblos, in het huidige Libanon, speelde vanaf ongeveer 3000 v.Chr. een grote rol in het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten, onder andere door de handel in cederhout.
Lees bericht...
De slag bij Actium (31 v.Chr.) – Scharnierpunt in de geschiedenis
De Slag bij Actium in 31 v.Chr., die bijna 200.000 mensen het leven kostte, was een scharnierpunt in de geschiedenis. Octavianus, de latere keizer Augustus, won de zeeslag van misschien wel het bekendste liefdespaar uit de geschiedenis: Marcus Antonius en Cleopatra.
Lees bericht...
Turkse Onafhankelijkheidsoorlog (1919-1922)
De Turkse Onafhankelijkheidsoorlog (1919-1922) staat ook bekend als de Grieks-Turkse Oorlog. Hoewel de felle strijd tussen de Griekse en Turkse troepen centraal in de oorlog stond, vochten de Turken ook tegen verscheidene andere legers.
Lees bericht...
Een verboden kaart van een Europese utopie (1866)
In augustus 1866 verscheen in Duitsland een kaart van Europa die veel stof deed opwaaien. Het lijkt op het eerste gezicht een gewone staatkundige kaart van Europa, maar bij nadere beschouwing wordt duidelijk dat de kaart een opmerkelijk voorstel bevat voor nieuwe, nationale grenzen.
Lees bericht...
Forum Hadriani, de noordelijkste Romeinse stad op het Europese vasteland
Forum Hadriani (het huidige Voorburg, genoemd naar keizer Hadrianus) lag aan de noordgrens van het Romeinse Rijk. Het was met Nijmegen de enige nederzetting in Nederland die Romeinse stadsrechten kreeg.
Lees bericht...
Satirische kaarten van Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog
Satirische tekeningen en spotprenten waren zeer populair tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze verschenen in kranten en tijdschriften en kregen geregeld ook een plek op ansichtkaarten en affiches. Voor de verschillende mogendheden waren de tekeningen ook van belang omdat ze de publieke opinie konden beïnvloeden of bepaalde gebeurtenissen uit konden vergroten. Tijdens de oorlog verschenen er ook verschillende satirische kaarten van Europa.
Lees bericht...
Friezen fierljepten vroeger ook op het slagveld
Eén van de beroemdste activiteiten uit Friesland, het fierljeppen, is al eeuwen oud. In de Middeleeuwen was een polsstok niet alleen een middel om over een sloot te springen, maar ook een wapen. In het depot van het Fries Museum zijn onlangs fysieke resten gevonden van deze polsstoksperen.
Lees bericht...
De mens die getuige was van de zondvloed
De Zwitserse arts en natuuronderzoeker Johann Jacob Scheuchzer beweerde in 1725 het versteende geraamte te hebben gevonden van een mens die getuige was geweest van de Bijbelse zondvloed, waarbij de God van het Oude Testament middels een zondvloed afrekende met alle slechte mensen op aarde en alleen Noach spaarde door hem een ark te laten bouwen.
Lees bericht...
De zondvloed in de Griekse mythologie
Veel verschillende culturen en religies kennen verhalen over een grote zondvloed. Goden laten de aarde in deze mythische verhalen overstromen, om een zondige mensheid uit te roeien. In de meeste versies blijven slechts enkele mensen gespaard.
Lees bericht...
De wiskundige die paus werd
Paus Sylvester II ontdekte onder meer de Arabische cijfernotatie en introduceerde deze in het Westen. Dat droeg enorm bij aan de ontwikkeling van de wetenschap en hielp met name de wiskunde een flinke stap vooruit.
Lees bericht...
Avalon, het Keltische dodenrijk
In de tijd waarin de Hebreeërs hun levensbeschouwingen ontwikkelden en het hindoeïsme en boeddhisme ontstonden, kwamen er in Europa naast de klassieke beelden van de oude Grieken en Romeinen ook andere ideeën op over het voortbestaan na de dood.
Lees bericht...
De angst voor een wereldoorlog begon al in 1848
Door de oorlog in Oekraïne groeit bij veel mensen de angst voor een derde wereldoorlog. De oudste melding van de angst voor zo’n wereldbrand dateert al uit 1848!
Lees bericht...
‘Voor de revolutie zijn flinke porties hartstocht en lef nodig’
Ernesto Che Guevara was van jongs af aan een avonturier. De brieven die hij tijdens zijn reizen door Zuid-Amerika schreef laten zijn ontwikkeling zien van student medicijnen naar arts, en van geëngageerd vrijwilliger naar de revolutionair strijder die hem iconisch maakte.
Lees bericht...
De Mongoolse bezetting van Rusland
In 1237 verliet een groot leger Mongoolse ruiters de graslanden op de Kyptsjaksteppe ten noorden van de Zwarte Zee en viel de vorstendommen van het Kievse Rijk binnen. De Russen waren te zwak en onderling te zeer verdeeld om weerstand te kunnen bieden, en drie jaar later waren alle Russische steden, met uitzondering van Novgorod, in handen van de Mongoolse hordes.
Lees bericht...
Crisis in het Romeinse Rijk
De jaren 235 tot 285 schetst men vaak als een tijd van anarchie, en het hele tijdperk heet dan de ‘Crisis van de derde eeuw’. De snelle opeenvolging van keizers stond inderdaad in schril contrast met de eerste en tweede eeuw.
Lees bericht...
Neutraliteit – Uitweg uit een confrontatie?
Het conflict in Oekraïne maakt het concept ‘neutraliteit’ ineens weer actueel. Ook het begrip ‘Finlandisering’ duikt weer op. Wat is neutraliteit? Wat is neutralisering? En wat voor ervaringen hebben we er in Europa mee?
Lees bericht...
De stormtroepen van de moefti
Naar het einde van de Tweede Wereldoorlog toe bestond een aanzienlijk deel van de nazi-Duitse strijdkrachten uit etnische Duitsers van buiten het Duitse rijk en uit niet-Duitsers uit West- en Centraal-Europa, de Sovjet-Unie en Joegoslavië. In die brede waaier aan etnische groepen en nationaliteiten − waaronder Belgen en Nederlanders − zaten ook Bosniërs, met twee eigen SS-divisies.
Lees bericht...
Van elke tien gesneuvelde Duitse soldaten, stierven er acht aan het oostfront
"Zelfs vandaag de dag, ruim vijfenzeventig jaar sinds het einde van de oorlog, zijn de Duitse wonden nog steeds niet helemaal geheeld en zijn de herinneringen nog steeds levend, en beginnen ze het land te polariseren."
Lees bericht...
Europa’s andere slavernijverleden
Eeuwenlang was het gebied van de Donau tot aan de Kaukasus het jachtterrein van slavenjagers uit de steppe. Mikpunt waren vooral Slavische bevolkingsgroepen, naast Vlachen, Hongaren en Kaukasiërs.
Lees bericht...
Karl Jaspers – Duitse filosoof en psychiater
De Duitse filosoof en psychiater Karl Jaspers wordt beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de zogeheten existentiefilosofie.
Lees bericht...

Maak Historiek mede mogelijk:

Maak Historiek mede mogelijkUw donaties stellen ons in staat Historiek verder uit te breiden en zorgen ervoor dat ons archief online blijft.

Klik hier voor meer informatie

Nieuwsbrief verzonden naar 44.393 abonnees

facebook  twitter  pinterest  instagram 
Uitschrijven   |   Aanmelding wijzigen
Historiek.net
Van Veldhuijsenweg 19 | 3851JP | Ermelo
www.historiek.net