De nieuwsbrief van Historiek (week 36). Met artikelen over fierljeppende middeleeuwers, de Amish-gemeenschap, het alibi van Ted Kennedy, de spelling Marchant & veel meer geschiedenis.
Wekelijkse nieuwsbrief van Historiek (36/2022) Bekijk online
Online geschiedenismagazine
Een nieuwe spelling: invoering van de Spelling Marchant (1934)

Een nieuwe spelling: invoering van de Spelling Marchant (1934)

Op 1 september 1934 werd op Nederlandse scholen een nieuwe, vereenvoudigde spelling ingevoerd. Deze spelwijze kwam bekend te staan als de Spelling Marchant, een verwijzing naar de minister die de hervorming doorvoerde: Henri Marchant. De nieuwe regels werden uitgelegd in een instructieboekje met de toepasselijke titel: Niet zoo, maar zo. Lees artikel

Friezen fierljepten vroeger ook op het slagveld
Eén van de beroemdste activiteiten uit Friesland, het fierljeppen, is al eeuwen oud. In de Middeleeuwen was een polsstok niet alleen een middel om over een sloot te springen, maar ook een wapen. In het depot van het Fries Museum zijn onlangs fysieke resten gevonden van deze polsstoksperen.
Lees bericht...
Bloedige Tjiomas-affaire (1886) blijft de geesten verdelen
Eerst een dode door een moordaanslag, daarna vier met klewangs afgemaakte mensen en tot slot 33 doodgeschoten ‘inlanders’ en 54 gewonden van wie er acht alsnog bezweken. Dat was in 1886 de menselijke tol van de Tjiomas-affaire op West-Java. Het was de geruchtmakendste Indische ‘affaire’ in de negentiende eeuw.
Lees bericht...
De Amish-gemeenschap
In de Verenigde Staten en Canada bestaan honderden soorten kerken en geloofsgemeenschappen. Eén daarvan is de Amish-gemeenschap. De geschiedenis van deze protestantse religieuze groepering gaat terug tot het einde van de zeventiende eeuw.
Lees bericht...
Michail Gorbatsjov – Voormalig leider van de Sovjet-Unie
Michail Gorbatsjov was de laatste secretaris-generaal van de communistische partij van de Sovjet-Unie (CPSU) en de eerste en enige president van het land. Zijn ambtstermijn liep van 1985 tot 1991.
Lees bericht...
Jemig de pemig – Herkomst en betekenis
De zegswijze ‘jemig de pemig’ bestaat al decennialang en is bij veel mensen welbekend. Hoe komen we aan deze bijzondere uitdrukking en wat is de betekenis van jemig de pemig?
Lees bericht...
Hoe één archeologische vondst tot de bouw van een museum leidde
Vijfentwintig jaar geleden waren archeologen bezig met opgravingen langs een deel van de Romeinse Limes bij de Meern. Onverwacht deden zij de vondst van hun leven.
Lees bericht...
Tien titels op longlist Nederlandse Biografieprijs (2022)
Stichting Nederlandse Biografieprijs heeft de longlist bekendgemaakt voor de prijs van 2022. De jury heeft uit meer dan honderdvijftig ingezonden biografieën – verschenen tussen juli 2020 en juli 2022 – een keuze gemaakt.
Lees bericht...
Ted Kennedy wilde na dodelijk ongeval alibi fabriceren
Ted Kennedy verliet de plaats van het ongeval en waarschuwde de autoriteiten pas tien uur later.
Lees bericht...
Merktekens ontdekt op middeleeuws zwaard
Vermoedelijk gaat het om merktekens van de heilige drie-eenheid “OOO”, een symbool voor de vader, de zoon en de heilige geest.
Lees bericht...
17e-eeuwse eendenkooi blootgelegd in Utrecht
Door het onderzoek hopen de archeologen meer te weten gekomen over het bijna verdwenen ambacht van de kooiker.
Lees bericht...
Een Friese ‘Quote 200’ uit de zestiende eeuw
De Friese adel van de late middeleeuwen opereerde in een niet-feodaal gebied dat lange tijd geen landsheer kende. Hadden de leden, hoofdelingen genaamd, zich uit de boerenstand omhooggewerkt of vormden ze vanouds een gesloten stand? En hoe zat het met hun vermogen?
Lees bericht...

Uit het archief:

De Little Rock Nine (1957) – Onder militaire begeleiding naar school
De Little Rock Nine. De Amerikaanse stad Little Rock was in 1957 het toneel van een groot conflict over de desegregatie.
Lees bericht...
De inhuldiging van koningin Wilhelmina (1898)
Op 6 september 1898 kreeg Nederland een nieuwe vorstin: koningin Wilhelmina. De inhuldiging vond plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, onder toeziend oog van koningin Emma, die als regentes acht jaar lang het koninklijk gezag voor haar dochter had waargenomen.
Lees bericht...
Richard Nixon, een gevaarlijke gek?
Richard Nixon, de president van Amerika tijdens de Koude Oorlog die wegens het Watergate-schandaal moest aftreden. Een gevaarlijke gek?
Lees bericht...
“Barbertje moet hangen!”
De uitdrukking 'Barbertje moet hangen' houdt in dat iemand de schuld moet krijgen van een ramp of miskleun. Er moet een zondebok komen.
Lees bericht...

Nieuwe geschiedenisboeken (week 36)

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Een wekelijks overzicht. Bekijk de boeken

Maak Historiek mede mogelijk:

Uw donaties stellen ons in staat Historiek verder uit te breiden en zorgen ervoor dat ons archief online blijft. Klik hier voor meer informatie

Nieuwsbrief verzonden naar 42.582 abonnees

facebook  twitter  pinterest  instagram 
Uitschrijven   |   Aanmelding wijzigen
Historiek.net
Van Veldhuijsenweg 19 | 3851JP | Ermelo
www.historiek.net