De nieuwsbrief van Historiek (week 10). Met berichten over Hugo de Groot, polderaars, Bloody Sunday, de bersiap & veel meer geschiedenis
Historiek Online geschiedenismagazine
De boekenkist(en) van Hugo de Groot

De boekenkist(en) van Hugo de Groot

Precies 400 jaar geleden ontsnapte rechtsgeleerde, schrijver, historicus en theoloog Hugo de Groot uit Slot Loevenstein, verstopt in een boekenkist. Hij werd hierbij geholpen door zijn vrouw, Maria van Reigersberch, en hun dienstmaagd Elsje van Houweningen. Lees artikel

Land van polderaars en technocraten
Nederland is een in allerlei opzichten versnipperde natie. Volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans is dat al zo sinds de zestiende eeuw, ‘en waarschijnlijk daarvoor ook al’. ‘We zijn al eeuwen een land van minderheden, van ontelbare geloofsrichtingen, ideële voorkeuren, en ook van haarkloverijen en afsplitsingen'.
Lees meer...


Te wapen met Van Heutsz, inspirator van Soekarno
‘Een der grootsten is ons ontnomen’, kopte De Telegraaf toen Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) was overleden. Snouck had een avontuurlijk en rijk leven geleid. Als jonge geleerde leefde hij als moslim in Mekka en hij studeerde er in de Grote Moskee. Vervolgens werd hij adviseur van het koloniale bestuur in Nederlands-Indië.
Lees meer...


Een geschiedenis van het zwarte schilderij
Schatten-op-zolder, soms gebeurt het dat – bij toeval – kostelijke kunstwerken ontdekt worden. Recent werd op zolder in Parijs een koffer geopend. Daarin zaten verloren gewaande getuigenissen van de humorvolle tentoonstellingen van ‘Les Arts Incohérents’.
Lees meer...


Lou Bals (97) bevrijdde 84 gevangenen uit Japanse gevangenis
In de roerige na-oorlogs periode in voormalig Nederlands-Indië slaagde veteraan Lou Bals erin 84 politiek gevangenen te bevrijden uit de gevangenis in Malang. Korte tijd later zat hij er zelf gevangen...
Lees meer...


Bloody Sunday (30 januari 1972) - Oorzaken, tijdlijn & gevolgen
De benaming ‘Bloody Sunday’, ofwel ‘Bloederige Zondag’, wordt gebruikt voor een dramatische gebeurtenis in de Ierse geschiedenis, die plaatsvond op 30 januari 1972. Tijdens een demonstratie in de Ierse stad Londonderry, ook Derry genoemd, vonden veertien mensen de dood na ingrijpen van het Britse leger.
Lees meer...


De Frans-Duitse oorlog en Nederland
De Franse expansiedrift richtte zich in het verleden vaak op het Duitse rijk, die als los zand bij elkaar hangende collectie van grote, kleine en heel kleine vorstendommen. En onder Napoleon veroverde Frankrijk bijna geheel Duitstalig Europa. Maar in de oorlog van 1870-1871 waren de rollen omgedraaid.
Lees meer...


De U-480 - Eerste experimentele Stealth-onderzeeër
Tot op de dag van vandaag beschouwen velen de U-480 van de Duitse Kriegsmarine, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de vaart werd genomen, nog steeds als de eerste experimentele Stealth-onderzeeër ter wereld.
Lees meer...


Universiteit Harvard mag bekende slavenfoto's houden
De Amerikaanse universiteit Harvard hoeft enkele oude foto’s waarop twee slaafgemaakten zijn afgebeeld, niet over te dragen aan Tamara Lanier, een vrouw die zegt dat ze afstamt van de gefotografeerde personen.
Lees meer...


Wee de bloedstad
Historicus Daan Nijssen biedt in zijn boek 'Het wereldrijk van het tweestromenland' een overzicht van de opkomst van Assyrië, Babylonië en Perzië. Na de veldtocht van Xerxes tegen de Grieken zou dat enorme Perzische rijk nog zo’n honderdvijftig jaar voorbestaan, tot Alexander de Grote er rond 330 voor Christus een einde aan maakte.
Lees meer...


Zolder - Woord afkomstig uit het Latijn
Het woord zolder kennen we allemaal. Minder bekend is het feit dat dit begrip uit de architectuur afkomstig is uit de Oudheid. De term zolder is namelijk via de Romeinen ontleend aan het Latijn. Hoe zit dit precies?
Lees meer...


Poolse ex-dissident Jan Litynski stond aan basis Solidarnosc
Tijdens het communistisch bewind in Polen behoorde Jan Litynski tot de ‘dissidenten’. Hij was één van de oprichters van KOR, het Comité voor Sociale Zelfverdediging
Lees meer...


Fries Museum verwerft portret Anna van Hannover
Het aangekochte werk laat de jonge echtgenote van de Friese stadhouder zien in een rode jurk met damasten bladmotief en met kant versierde cornetmuts. Volgens het Fries Museum maakte de prinses een moeilijke periode door.
Lees meer...


Vroegmiddeleeuwse bewoningssporen gevonden in Utrecht
Volgens de onderzoekers gaat het waarschijnlijk om een grote nederzetting op een voormalige oever van de Rijn, die zich uitstrekte over minstens honderdvijftig.
Lees meer...


Uit het archief:

Vrouwen tot 1956 handelingsonbekwaam
Op 14 juni 1956 werd de 'Wet handelingsonbekwaamheid' afgeschaft. Getrouwde vrouwen mochten werken, een bankrekening openen en zonder toestemming van manlief op reis.
Lees meer...


Vaccinatiebewijs: het pokkenbriefje (19e eeuw)
In 1823 besloot de Nederlandse overheid de koepok-vaccinatie voor kinderen verplicht te stellen. Wie naar school ging moest vanaf dat moment een bewijs van vaccinatie kunnen overleggen, het zogenoemde pokkenbriefje.
Lees meer...


Nieuwe geschiedenisboeken

Een overzicht van nieuw verschenen of besproken geschiedenisboeken. Bekijk de boeken

Maak Historiek mede mogelijk:

Uw donaties stellen ons in staat Historiek verder uit te breiden en zorgen ervoor dat ons archief online blijft. Klik hier voor meer informatie

Nieuwsbrief verzonden naar 35.591 abonnees
Facebook Twitter
Pas uw aanmelding aan    |    Bekijk online
Historiek.net
Van Veldhuijsenweg 19 | 3851JP | Ermelo
www.historiek.net